Brian Joseph

Brian Joseph v Ljubljani o grškem jezikoslovju od 13. do 16. januarja

Od 13. do 16. januarja 2020 bo na obisku v Ljubljani Brian Joseph, znanstvenik s področja grškega in zgodovinskega jezikoslovja ter jezikoslovja balkanskih jezikov. Kot je zapisal v predstavitvi na portalu The Linguist List, ga je na jezikoslovno pot pripeljalo navdušenje nad latinščino in grščino. Še posebej močan vtis je nanj napravilo dejstvo, da je zgodovino grškega jezika mogoče spremljati skozi tako rekoč 3500 let.

Brian Joseph je doktoriral na Harvardu (1978), od leta 1979 pa deluje na Ohio State University v Columbusu (OSU), kjer je profesor za jezikoslovje ter za južnoslovanske jezike. Je član vrste združenj, predsednik Ameriškega jezikoslovnega združenja (Linguistic Society of America) in sourednik osrednje revije s področja jezikoslovja grškega jezika Journal of Greek Linguistics. Njegova bibliografija obsega več sto objav. Med drugim je objavil monografijo The Synchrony and Diachrony of the Balkan Infinitive (Cambridge 1983, ponatis 2009). Objavil je tudi priročnik za zgodovinsko jezikoslovje Language Change, Language History, and Language Relationship (s Hansom Hockom, Berlin 1996, ponatis 2009).

V Ljubljano prihaja že tretjič. Sodeloval bo v okviru projekta Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2019–2022, tudi kot gost SAZU. Na Filozofski fakulteti bo imel tri predavanja. Govoril bo o balkanskih jezikih, med katere se uvršča tudi nova grščina. Med pionirje preučevanja balkanskih jezikov sodita zlasti slovenska jezikoslovca Jernej Kopitar in Fran Miklošič.

Ponedeljek, 13. januarja

Prvo predavanje ima naslov »ERIC Loans in the Balkans: Reconstructing Historical Sociolinguistic Conditions from Loanwords« (Izposojenke ERIC na Balkanu: rekonstrukcija zgodovinskih sociolingvističnih razmer na podlagi izposojenk). Predstavljeno bo v ponedeljek, 13. januarja, ob 9.40 v predavalnici 5. Isti dan bo ob 12.30 v predavalnici 6 sledilo še predavanje z naslovom »On the Nature of Linguistic Comparison« (O naravi jezikoslovne primerjave). Predavanji bosta v angleščini.

Torek, 14. januarja

V torek, 14. januarja, bo s predavanjem o spolu izposojenk nastopil tudi na jezikoslovni delavnici Grščina in slovnični spol. Delavnica bo potekala v okviru predmeta Zgodovina grškega jezika. Predavanje bo naslovilo vprašanje slovničnega spola, tokrat z vidika jezikoslovja grškega jezika. Prav grški misleci so v zahodnoevropsko slovnično tradicijo uvedli pojme moškega, ženskega in srednjega spola. Osrednja figura je bil Protagora. Grki so odprli nekatera izmed vprašanj, ki ohranjajo aktualnost še danes. Dogodek bo v Modri sobi Filozofske fakultete v petem nadstropju v torek, 14. januarja, ob 17.00.

Sreda, 15. januarja

V sredo, 15. januarja, bo Brian Joseph nastopil na konferenci Pogledi na grško jezikoslovje v okviru festivala Na Olimpu v Cankarjevem domu. Na konferenci bo imel uvodno predavanje o dešifraciji linearja B. Nastopil bo tudi s krajšim prispevkom k vprašanju, kako klasične filologe poučevati novo grščino. Tej problematiki se posveča projekt Greek: Ancient and Modern, ki poteka v sodelovanju med OSU in Oddelkom za klasično filologijo FF UL.