Mark Janse

Mark Janse v Ljubljani o kapadoški grščini in prevajalski poetiki Septuaginte

Mark Janse je diplomiral iz klasične filologije (1981) in jezikoslovja (1985). Leta 1995 je na Univerzi v Gentu doktoriral s področja grškega in latinskega jezika in jezikoslovja. Je raziskovalni profesor za področje stare in maloazijske grščine na Univerzi v Gentu in obenem član Harvardske univerze. Na raziskovalnem področju se posveča jezikoslovju in narečjeslovju stare in nove grščine, homerskemu in bizantinskemu verzu in verzifikaciji. Posveča se tudi starogrškemu obscenemu in pogovornemu jeziku, jezikovni variaciji in spreminjanju jezika ter jezikovni smrti in medjezikovnim stikom. Še posebej raziskuje stike med grščino in turščino ter grščino in semitskimi jeziki.

Kapadoška grščina

V strokovnih krogih je Mark Janse znan zaradi svojih zaslug pri odkrivanju in raziskovanju kapadoške grščine. Gre za jezik, ki se je dolga stoletja govoril v Kapadokiji v Mali Aziji, potem ko so po bitki pri Manzikertu v 11. stoletju to področje zavzeli Turki, tudi v tesnem stiku s turščino. V teh krajih se je kapadoška grščina govorila vse do začetka 20. stoletja, ko je po grško-turški vojni prišlo do selitve prebivalstva. V novi domovini Grčiji so govorci kapadoške grščine svoj jezik postopoma opuščali, obveljal je za izumrlega. Šele pred dobrim desetletjem so po zaslugi Marka Janseja govorce tega jezika ponovno odkrili in pričeli intenzivno preučevati njihov jezik in kulturo. Mark Janse je dobil častni naziv »Ambasador Kapadočanov«, kot glavni protagonist nastopa tudi v dokumentarcu Last Words, posnetem leta 2014.

Predavanja v Ljubljani

Mark Janse bo Ljubljano obiskal kot gost Cankarjevega doma, kjer bo nastopil na konferenci Pogledi na grško jezikoslovje v okviru festivala Na Olimpu. Dogodek se bo sklenil prav z njegovim predavanjem o dramatični usodi govorcev kapadoške grščine. Sledila bo projekcija filma Last Words (2014).

V okviru obiska Ljubljane bo Mark Janse predaval tudi na Oddelku za klasično filologijo FF UL. V torek, 14. januarja, bo s prispevkom o razmerju med slovničnim in biološkim spolom sodeloval na delavnici Grščina in slovnični spol. Delavnica bo v Modri sobi v petem nadstropju FF UL ob 17.00.

V četrtek, 16. januarja, bo imel ob 11.20 v predavalnici 345 še predavanje o prevajanju Biblije. Njegov naslov bo »God’s Commandments: The Translation Poetics of the Septuagint and Other Greek Bible Translations« (Božje zapovedi: prevajalska poetika Septuaginte in drugih prevodov grške Biblije).