Geoffrey Horrocks

Klasični filolog in jezikoslovec Geoffrey Horrocks v Ljubljani

Geoffrey Horrocks je zaslužni profesor za področje primerjalnega jezikoslovja na Univerzi v Cambridgeu. Je klasični filolog ter jezikoslovec s področja skladnje in zgodovinskega jezikoslovja. V središču njegovega zanimanja je zgodovina in struktura grškega jezika – starogrškega, pa tudi bizantinskega in novogrškega.

Je avtor številnih člankov in monografij, nekateri izmed njih so postale referenčna dela. Njegove monografije vključujejo delo o prostoru in času pri Homerju (Space and Time in Homer, New York 1983) in delo o tvorbeni slovnici Generative Grammar (London 1987). Zgodovino latinskega jezika je izdal z Jamesom Clacksonom, njen naslov je The Blackwell History of the Latin Language (2007).

Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek

Lani je pri založbi Cambridge University Press v soavtorstvu z Davidom Holtonom, Marjolijne Janssen, Tino Lendari, Io Manolessou in Notisom Tufeksisom izdal dolgo in težko pričakovano slovnico Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek. Delo, posvečeno grščini v obdobju srednjega in zgodnjega novega veka, zapolnjuje veliko vrzel v poznavanju tega jezika. Od nedavnega je slovnica na voljo tudi v knjižnici Oddelka za klasično filologijo.

Grški jezik in njegova zgodovina

Obenem je avtor referenčnega dela o zgodovini grškega jezika, Greek: A History of the Language and Its Speakers (1997, ponatis 2010). V nasprotju s številnimi drugimi, bolj tradicionalno naravnanimi deli s podobno tematiko, se knjiga osredotoča na grški jezik v vsej njegovi zgodovini, od najstarejših pisnih besedil do današnjega dne. Avtor obravnavo notranjih jezikovnih sprememb premišljeno povezuje s spremembami kulturnih in političnih razmer govorcev grškega jezika. Kot pravi sam, »gre za plod ljubezni, osnovan na globokem občudovanju dosežkov Grkov in govorcev grščine v vsej njihovi dolgi in viharni zgodovini in na dolgoletni fascinaciji nad grškim jezikov v vseh njegovih oblikah«.

Kaj je na sredini?

V sredo, 15. januarja, bo Geoffrey Horrocks kot eden od vabljenih govornikov nastopil na konferenci »Pogledi na grško jezikoslovje«. Ta bo potekala v Klubu Cankarjevega doma od 9h do 19h. Na konferenci bo nastopil s predavanjem »What’s in the middle? Two voices or three?« (Kaj je na sredini? Dva načina ali trije?)