Poletna šola

Poletna šola klasičnih jezikov 2020 – na pobočjih Parnasa

Konec junija in v začetku julija bo potekala že peta poletna šola klasičnih jezikov v Grčiji. Namenjena je dijakom splošnih in klasičnih gimnazij iz Slovenije in zamejstva ter njihovim profesorjem. Poletno šolo organizira Društvo za antične in humanistične študije Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Letošnja poletna šola bo potekala od 25. junija do 2. julija 2020. Udeleženci bodo bivali v kraju Arahova na pobočju gore Parnas, v neposredni bližini Delfov. Poleg obiska Delfov program vključuje tudi ogled Arheološkega muzeja v Tebah. Ta je posebej zanimiv zato, ker poleg najdb iz mikenskega in klasičnega obdobja grške zgodovine ponuja tudi vpogled v čas, ki je sledil. V programu sta tudi ekskurzija po Evboji ter ogled Diona in Soluna v grški pokrajini Makedonija. Udeleženci poletne šole se bodo namreč letos podali na pot z avtobusom – preko Hrvaške, Bosne, Srbije in Severne Makedonije.

Osrednji del poletne šole bo potekal v hotelu s štirimi zvezdicami in bazenom Domotel Anemolia Mountain Resort. Dijaki se bodo po izbiri učili starogrškega, novogrškega ali latinskega jezika. Sodelovali bodo lahko v ustvarjalnih delavnicah ter prisostvovali predavanjem o latinski in grški kulturi. Ta se bodo neposredno navezovala na lokacijo. Vključen bo tudi krajši tečaj grškega plesa.

Plačilo

Kandidati, ki bodo sprejeti, bodo naprošeni, da do 10. aprila 2020 na račun Društva za antične in humanistične študije Slovenije, Aškerčeva 2, vplačajo prvi obrok v znesku 230 evrov. Številka računa je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB). Kot namen pri plačilu se izbere kratica OTHR in doda »Arahova«. Do 20. maja 2020 bo treba poravnati še drugi obrok, ki bo znašal od 190 do 220 evrov (odvisno od višine sredstev, pridobljenih na javnih razpisih). Vplačana obroka pokrivata celotne prevozne stroške in stroške bivanja v Grčiji. Zajemata tudi vse v programu navedene obroke, stroške ogledov arheoloških najdišč in muzejev, stroške zavarovanja CORIS in materialne stroške, povezane z izvedbo programa.

Program

Program je na voljo na tej povezavi. Prijavnico z izpolnjenimi podatki vrnite na naslov: Andreja Inkret, Oddelek za klasično filologijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana. Skenirano lahko pošljete na naslov andreja.inkret@gmail.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si. Prijavite se lahko tudi s pomočjo obrazca na tej spletni strani. Organizatorji bodo veseli tudi vaših morebitnih vprašanj.

Prijava

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, potrebuje osebne podatke zaradi izvedbe poletne šole klasičnih jezikov, komuniciranja v zvezi z njo in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili 3 leta od zaključka dogodka. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na poletno šolo ne boste mogli prijaviti. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov andreja.inkret@gmail.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).