Grošljev simpozij 2020 – meseci in letni časi od antike do renesanse

Osrednja tema letošnjega enajstega Grošljevega simpozija, ki bo potekal od 3. – 5. marca (od torka do četrtka) 2020 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, bodo meseci in letni časi od antike do renesanse.

Prvi dan (torek, 3. marec)

Čas in koledar v starem veku: mit in teorija

16.00 · Odprtje simpozija

16.05 · Milena Mileva Blažić

Antično pojmovanje časa v mladinski književnosti

16.30 · Luka Repanšek

Letni časi v staro- in srednjevedskem obdobju: filološka študija

16.55 · Razprava

17.20 · Odmor s kavo in prigrizkom

17.50 · Gregor Pobežin

Med naravnim in historičnim časom: Cenzorin in njegovi koledarji

18.15 · Matej Petrič

Makrobijev ekskurz o rimskem koledarju (Sat. 1.12 – 16)

18.40 · Razprava

Zaključek prvega dneva simpozija

Drugi dan (sreda, 4. marec)

Letni časi: stvarnost in umetnost

16.00 · Matevž Gradišnik

Sezona vojaških pohodov v srednjem veku

16.25 · Katarina Šmid

Upodobitve letnih časov na nagrobnih spomenikih Norika in Zgornje Panonije: Likovna kontaminacija z dionizičnim svetom?

16.50 · Miran Špelič

Ver aeternum pri Prudenciju: krščanska interpretacija antične teme

17.15 · Razprava

17.40 · Kava in prigrizek

Zaključek drugega dneva simpozija

Tretji dan (četrtek, 5. marec)

Alegorije leta v latinski drami novega veka

16.00 · Monika Deželak Trojar

Mesto letnih časov in mesecev v ohranjenih dramskih besedilih ljubljanskih jezuitov

16.25 · Nada Grošelj

Shakespearov sodobnik Matthew Gwinne in njegov Vertumnus

16.50 · Razprava

17.15 · Zaključna predstava

Aristofanove Žabe v prevodu Andreje Inkret in priredbi Jere Ivanc, bralna izvedba študentov Oddelka za klasično filologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

18.20 · Pogostitev in zaključek simpozija

Povzetki referatov 2020 – izročki

Program Grošljevega simpozija 2020