naslov

Filološki knjižni sejem na Grošljevem simpoziju v atriju ZRC SAZU

V sklopu enajstega Grošljevega simpozija je obiskovalcem letos prvič na voljo tudi pravcati knjižni sejem, na katerem sodeluje kar devet založb; vse so poslale precej več kot le naslov ali dva. Enkratni prizor z barvito pahljačo filološke knjižne produkcije v slovenskem prostoru je nastal na pobudo požrtvovalnih študentov klasične filologije (kudos zlasti Domnu Iljašu) in bo v atriju ZRC na voljo še do četrtka, 5. marca. Prior tempore, potior iure!

ZRC SAZU

naslov / redna cena / cena s popustom

Plinij: Naravoslovje 1 / 47,00 € / 10,00 €
Plinij: Naravoslovje 2 / 37,00 € / 10,00 €
Plinij: Naravoslovje 3 / 37,00 € / 10,00 €
Boetij: Temelji glasbe / 27,00 € / 10,00 €
Aristotel: Druga analitika / 27,00 € / 10,00 €
Marjeta Šašel Kos: Izginjajoči nagrobnik / 12,00 € / 9,00 €
Marjeta Šašel Kos: The disappearing tombstone / 12,00 € / 9,00 €
Zgodovina historične misli 1–2 / 39,00 € / 19,00 €

Gregor Pobežin: Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo / 23,00 € / 18,40 €
Horvat et al.: Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / 49,00 € / 39,20 €
Ciglenečki et al.: Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe / 49,00 € / 39,20 €
Melissa Lane: Greek and Roman Political Ideas / 8,39 € / 7,55 €
Lockwood et al.: Aristotle’s Politics: A Critical Guide / 29,65 € / 26,69 €
Aristotle’s Politics: Writings from the Complete Works / 21,44 € / 19,30 €
Cicero: How to Think obout God: An Ancient Guide for Believers and Nonbelievers / 15,47 € / 13,92 €
Eric H. Cline: Three Stones Make a Wall: The Story of Archeaology / 28,84 € / 25,96 €
Jurgen Leonhardt: Latin: The Story of a World Language / 16,73 € / 15,06 €
Richard J. A. Talbert (ur.): Ancient Perspectives: Maps and Their Place in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome / 50,93 € / 45,84 €
Cicero: How to Be a Friend: An Ancient Guide to True Friendship / 17,03 € / 15,33 €

Znanstvena založba FF UL

naslov / redna cena / cena s popustom

Keria XII/1 (2010) Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva / 10,00 € / 7,00 €
Keria, posebna številka – Musis amicus / 10,00 € / 7,00 €
Keria, vsi letniki od 2011 do 2019 / 10,00 € / 7,00 € za kos
Clotho 1–2 / 7,00 € za kos
Milan Grošelj: Izbrani spisi / 19,90 € / 10,00 €
Classics and Communism / 29,90 € / 10,00 €
Classics and Class / 29,90 € / 10,00 €
Classics and Communism in Theatre / 24,90 € / 19,92 €
Marko Marinčič: Carmina docta / 19,90 € / 10,00 €
Brane Senegačnik: Smrt lirike? / 19,90 € / 10,00 €

Založba ISH

naslov / redna cena / cena s popustom

Plavt: Komedija prepoznave / 20,90 € / /
Ovidij: Rimski koledar / 15,50 € / 11,00 €
Plavt: Tri pustolovske fantazijske komedije / 19,90 € / 14,00 €
Artemidor: Interpretacija sanj / 19,90 € / 14,00 €
Plutarh: Sreča in politika / 19,90 € / 14,00 €

Beletrina

naslov / redna cena / cena s popustom

Fragmenti predsokratikov / 95,00 € / 50 €
Diogen Laertski: Življenja in misli velikih filozofov / 39,00 € / 15,00 €
Aristotel: Poetika / 29,00 € / 20,00 €
Gnostični evangeliji in reakcija cerkvenih očetov / 29,00 € / 17,00 €
Koran / 68,00 € / 35,00 €
Caroline Walker Bynum: Krščanska snovnost / 29,00 € / 15,00 €
Rüdiger Safranski: Mojster iz Nemčije (biografija Martina Heideggerja) / 34,00 € / 17,00 €
Klibansky et al.: Saturn in melanholija / 19,99 € / 15,00 €
Taras Kermauner: Anatomija poezije / 29,00 € / 15,00 €

Slovenska matica

naslov / redna cena / cena s popustom

Sovre: Stari Grki / 38,83 € / 20,00 €
Herodot: Zgodbe / 24,45 € / 15,00 €
Simoniti: Humanizem na Slovenskem / 10,05 € / 5,00 €
Simoniti: Med humanisti in starimi knjigami / 31,86 € / 15,00 €
Simoniti: Srednjeveški cvetnik / 39,75 € / 20,00 €
Marinčič: Križ nad slovansko Trojo / 29,90 € / 15,00 €
Gantar: Zasilni pristanek / 24,90 € / 12,00 €
Areopagit: Zbrani spisi / 29,00 € / 15,00 €
Aristotel: Fizika / 15,08 € / 8,00 €
Aristotel: Nikomahova etika / 19,80 € / 10,00 €
Aristotel: O duši / 17,82 € / 8,00 €
Aristotel: O nastajanju in propadanju / 21,00 € / 10,00 €

Avguštin: Proti akademikom / 15,08 € / 8,00 €
Dante: Monarhija / 19,00 € / 10,00 €
Dnevnik cesarja Marka Avrelija / 18,00 € / 9,00 €
Machiavelli: Politika in morala / 17,82 € / 9,00 €
Machiavelli: Vladar / 25,00 € / 13,00 €
Platon: Poslednji dnevi Sokrata / 17,82 € / 9,00 €
Plotin: Zbrani spisi I / 27,00 € / 14,00 €
Plotin: Zbrani spisi II / 32,00 € / 16,00 €
Sovre: Predsokratiki / 14,16 € / 7,00 €

Celjska Mohorjeva

naslov / redna cena / cena s popustom

Dante Alighieri: Božanska komedija / 120,00 € / 80,00 €
Terencij: Brata / 29,00 € / 15,00 €
Beda Častitljivi: Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov / 35,00 € / 20,00 €
Avguštin: Deset govorov o prvem Janezovem pismu / 23,00 € / 15,00 €
Kromacij Oglejski: Govori, Razprave o Matejevem evangeliju / 35,00 € / 20,00 €
Evripid: Hekaba / 29,00 € / 15,00 €
Avguštin: Izpovedi / 12,00 € / 10,00 €
Izviri meništva / 29,00 € / 15,00 €
Plavt: Kljukec / 29,00 € / 15,00 €

Sulpicij Sever: Martinovo berilo / 25,00 € / 15,00 €
Avguštin: O krščanskem nauku / 25,00 € / 15,00 €
Avguštin: O trojici / 35,00 € / 20,00 €
Seneka: Ojdip / 25,00 € / 15,00 €
Sofokles: Ojdip v Kolonu / 29,00 € / 15,00 €
Oktavija / 25,00 € / 15,00 €
Aristofan: Ose / 29,00 € / 15,00 €
Platon, zbrana dela / 100,00 € / 65,00 €
Ajshil: Pribežnice / 33,00 € / 15,00 €
Evripid: Resos / 25,00 € / 15,00 €

Družina

naslov / redna cena / cena s popustom

Italo Calvino: Ameriška predavanja / 8,58 € / 5,00 €
Sofokles: Antigone / 60,00 € / 40,00 €
Etienne Gilson: Duh srednjeveške filozofije / 27,17 € / 5,00 €
Evripides: Heraklova blaznost / 17,77 € / 5,00 €
Homerske himne / 60,00 € / 50,00 €
Evripides: Ifigenija v Avlidi / 13,52 € / 5,00 €
Stefan Swiezavski: Novo branje Tomaža Akvinskega / 34,90 € / 30,00 €
Pindar: Slavospevi in izbrani fragmenti / 50,00 € / 25,00 €
Frančišek Lampe: Uvod v modroslovje / 16,57 € / 5,00 €

KUD Logos

naslov / cena s popustom

Gregor iz Nazianza: Izbrane pesmi / 8,00 €
Andrej Kretski: Veliki kanon / 8,00 €
Vpletel bom belo vijolico: antologija helenističnega epigrama / 8,00 €
Začetki grškega mišljenja / 8,00 €
Hieronim: Zagovor proti Rufinu / 8,00 €
Werner Jaeger: Zgodnje krščanstvo in grška paidea / 8,00 €
Ciceron: Pogovori v Tuskulu / 15,00 €

Založba Brat Frančišek

naslov / cena s popustom

Bahčič: Čudež, ki traja 800 let / 7,00 €
Etzi: Iuridica franciscana / 7,00 €
Merlo: V imenu sv. Frančiška / 7,00 €
Serafska nebesa / 12,00 €
Osborne: Frančiškansko intelektualno izročilo / 3,00 €
Bonaventura: Potovanje duše k Bogu / 3,00 €
Zapiski neznanega Peružana; Legenda treh tovarišev / 4,00 €
Tomaž Čelanski: Življenje svetega Frančiška / 6,00 €