Ljubezen

Ljubezen v antiki // Grošljev simpozij 2021

KDAJ: 31. maj–3. junij (od ponedeljka do četrtka) 2021

KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

Dogodek bo potekal v fizični prisotnosti občinstva (po načelu PCT), referati se bodo tudi sproti snemali in v živo predvajali po YouTube. Povezava na prenos bo objavljena pred začetkom simpozija.

Na dnu te strani bodo med simpozijem odprte tudi povezave na spletno prodajo knjig in revij o klasični antiki. Kot vsako leto bodo te publikacije v tednu simpozija na voljo po simpozijskih cenah.

Prvi dan (ponedeljek, 31. maj)

Eros v zgodovinskem pregledu – Eros in modrost

16.00 · Odprtje simpozija

16.05 · Igor Škamperle // Dilema, stara kot človek: scientia sexualis ali ars amandi? Mit o rojstvu Erosa in njegovo razumevanje od Platona do Michela Foucaulta

16.30 · Ignacija Fridl Jarc // Ljubezen v zgodnji grški filozofiji

16.55 · razprava

17.20 · odmor

17.50 · Blaž Zabel // Filološki eros: Friedrich August Wolf in njegov projekt klasičnih študij

18.15 · Irena Samide // Poljub muze: od vladark Parnasa do romantičnega toposa

18.40 · razprava

Drugi dan (torek, 1. junij)

Eros od bronaste dobe do poklasične Grčije

16.00 · Martina Blečić Kavur // Ars amatoria železne dobe v nekaj »slikah« situlske umetnosti

16.25 · Luka Kropivnik // Ljubezen pri Gilgamešu in Ahilu

16.50 · razprava

17.15 · odmor

17.45 · Brane Senegačnik // Pesniška fenomenologija Erosa: odlomki in odsevi

18.10 · Irena Avsenik Nabergoj // Erotična ljubezen in odziv na nezvestobo v Evripidovi Medeji in v izbranih besedilih hebrejskega Svetega pisma

18.35 · Blaž Božič // Strast in smrt na indijskem bojišču: erotični imaginarij epizode o Moreju in Halkomedi v Nonosovem Epu o Dionizu

19.0o · razprava

Tretji dan (sreda, 2. junij)

Eros v latinskem jeziku – Eros pri Ovidiju in Michelangelu

16.00 · Gregor Pobežin // Quisquis amat (per…)eat: erotični grafiti v Pompejih

16.25 · Matej Hriberšek // Grško in latinsko erotično izrazje

16.50 · razprava

17.15 · odmor

17.45 · Maja Pan // Ifis, ali zdaj uživaš bolj?

18.10 · Marko Marinčič // Skesani eros? Ovidijeve elegije iz izgnanstva kot avgustejska palinodija

18.35 · Neža Zajc // Ljubezen v poeziji Michelangela Buonarrotija

19.00 · razprava

Četrti dan (četrtek, 3. junij)

Amor in Psiha

16.00 · Marijan Rupert // Predstavitev novo pridobljene Sovretove zapuščine v NUK

16.25 · Veronica Muskheli // Sex, Seeing, and Sjuzhet in Cupid and Psyche Type Tales (v angleščini)

16.50 · Milena Blažić // Motivi, motivni drobci in slepi motivi pravljice o Amorju in Psihi v mladinski literarni vedi

17.15 · razprava

17.45 · zaključni recital // Luigia Negro, predsednica Kulturnega društva »Muzej rezijanskih ljudi«, bere rezijansko pravljico, ki motivno sodi v isto skupino kot Amor in Psiha // Branje v rezijanščini bo pospremljeno s projekcijo prevoda v standardno slovenščino.

Simpozijska ponudba knjig s področja klasične filologije

ZRC SAZU

Vsi, ki želite publikacije Založbe ZRC v času simpozija naročiti na daljavo, lahko pišete na narocanje@zrc-sazu.si ali pokličete tel. št. 01 4706 465. Posebna ponudba Založbe ZRC (dodatnih ‑20 % na klubsko ceno):

naslov redna cena cena s popustom
Boetij: Temelji glasbe 27 (KC 23) 18,40
Aristotel: Druga analitika 27 (KC 22) 17,60
Aristotel: Kategorije 12,10 (KC 10) 8,00
Galielo Galilei, Matjaž Vesel: Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem 39 ( KC 32) 25,60
Nikolaj Kopernik: O revolucijah nebesnih sfer – prva knjiga 12 (KC 9,50) 7,60
Gregor Pobežin: Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo 23 (KC 18) 14,40
Marjeta Šašel Kos: Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone 12 (KC 9) 7,20
Marjeta Šašel Kos: The Disappearing Tombstone and Other Stories from Emona 12 (KC 9) 7,20
Gaspari, Horvat, Lazar (ur.): Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru 49 (KC 39) 31,20
Ciglenečki, Milavec, Modrijan: Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe 49 (KC 39) 31,20
Jana Horvat (ur.): The Roman Army between the Alps and the Adriatic 42 (KC 33) 26,40

Posebna ponudba knjigarne Azil (-10 %):

naslov redna cena cena s popustom
Stephen Fry: Heroes 11,37 10,23
Stephen Fry: Mythos 13,50 12,15
Stephen Fry: Troy 20,28 18,25
Jürgen Leonhardt: Latin: Story of a World Language 16,73 15,06
Aristotle: The Nicomachean Ethics 12,52 11,27
Tony Spawforth: The Story of Greece and Rome 15,14 13,63
Roderick Beaton: Greece: Biography of a Modern Nation 14,78 13,30
Cicero: How to Think about God: An Ancient Guide for Believers and Nonbelievers 15,47 13,92
Cicero: How to Be a Friend: An Ancient Guide to True Friendship 17,03 15,33
Matjaž Vesel: Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher 84,69 76,22

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

(Celotna ponudba je na voljo na spletu.)

naslov redna cena cena s popustom
Keria XII/1 (2010) Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva 10,00 € 5,00 €
Keria – Musis amicus: ob jubileju Kajetana Gantarja 10,00 € 5,00 €
Keria, vsi letniki od 2011 do 2021 10,00 € 5,00 € za kos
Clotho 1–4 7,00 € za kos 5,00 € za kos
Milan Grošelj: Izbrani spisi 19,90 € 10,00 €
Classics and Class ­­29,90 € 15,00 €
Classics and Communism 29,90 € 10,00 €
Classics and Communism in Theatre 24,90 € 15,00 €
Marko Marinčič: Carmina docta 19,90 € 10,00 €
Brane Senegačnik: Smrt lirike? 19,90 € 10,00 €
Ajshil: Peržani; Vklenjeni Prometej (novost; ob 90-letnici prevajalca Kajetana Gantarja) 19,90 € 14,93 €
Jerneja Kavčič: Novogrška slovnica 17,00 € 12,75 €
Matjaž Babič: Grška slovnica 23,37 € 17,53 €
Jerneja Kavčič: The Syntax of the Infinitive and the Participle in Early Byzantine Greek 19,26 € 2,00 €
Franci Zore: Iz zgodovine antične grške filozofije 20,54 € 10,00 €
Egiptovsko puščavništvo (zbornik) 19,90 € 14,93 €
Valentin Kalan: Hypokrisis. Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del 19,90 € 14,93 €
Začetki grškega mišljenja (zbornik) 18,00 € 13,50 €
Alojz Cindrič: Ljubljanski izobraženci skozi čas: Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917 29,00 € 15,00 €
Rudj Gorian: Založništvo in pretok informacij v Gorici v 18. stoletju: Časopis Gazzetta goriziana 24,90 € 15,00 €
Ur. Milan Lovenjak: Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem 26,00 € 15,00 €
Dušan Mlacović: Plemenitost in otok: Padec in vzpon rabskega plemstva 35,00 € 12,00 €
Lilijana Žnidaršič Golec: Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem 9,70 € 7,28 €

ISH

Nakup publikacij ISH s popustom bo v času simpozija mogoč na domen.iljas@gmail.com oz. na tel. št. 030 342 487.

naslov redna cena cena s popustom
Evripid: Kiklop 19,90 15,00
Menander: Romantična komedija 19,90 15,00
Plavt: Perzijec, Kazina 17,90 14,00
Plavt: Komedija prepoznave 20,90 15,00
Plavt: Tri pustolovske fantazijske komedije 19,90 14,00
Plavt / Molière: Amfitrion od antike do klasicizma 18,90

14,00

Evripid: Prošnjice, Heraklovi otroci 18,99 14,00
Evripid: Elektra, Ion 18,99 14,00
Evripid: Bakhantke 17,90 14,00
Evripid: Trojanke, Andromaha 18,99 14,00
Seneka / Evripid: Prepovedana ljubezen 18,90 14,00
Plutarh / Sunčič et al.: Dialogi o ljubezni 14,00
Artemidor: Interpretacija sanj 19,90 14,00
Plutarh: Sreča in politika 19,90 14,00

Beletrina

(Celotna ponudba je na voljo na spletu.)

naslov redna cena cena s popustom
Fragmenti predsokratikov 95,00 € 30,00 €
Michael Schumann: Konfucij 27,00 € 23,00 €
Aristoteles: Poetika 29,00 € 20,00 €
Zmago Šmitek: Poetika in logika slovenskih mitov 39,00 € 19,00 €
Danilo Kiš: Homo poeticus 27,00 € 19,00 €
Diogen Laertski: Življenja in misli velikih filozofov 39,00 € 19,00 €
Svetlana Slapšak: Antična miturgija 29,00 € 19,00 €
Gnostični evangeliji 29,00 € 17,00 €
László Földényi: Hvalnica melanholiji 27,00 € 17,00 €
Gorazd Kocijančič: O nekaterih drugih – štirje eseji o preobrazbi 34,00 € 14,00 €
Walter Benjamin: Usoda in značaj – spisi, proza, fragmenti 29,00 € 13,00 €

Slovenska matica

(Celotna ponudba je na voljo na spletu.)

naslov redna cena cena s popustom
Sovre: Stari Grki 38,83 € 27,00 €
Herodot: Zgodbe 24,45 € 17,00 €
Simoniti: Humanizem na Slovenskem 10,05 € 7,00 €
Simoniti: Med humanisti in starimi knjigami 31,86 € 22,00 €
Simoniti: Srednjeveški cvetnik 39,75 € 27,00 €
Marinčič: Križ nad slovansko Trojo 29,90 € 20,00 €
Gantar: Zasilni pristanek 24,90 € 17,00 €
J. Kos, Primerjalna zgodovina svetovne literature 21,00 € 15,00 €
Ovidij, Metamorfoze 24,00 € 17,00 €
Areopagit: Zbrani spisi 29,00 € 20,00 €
Aristotel: Fizika 15,08 € 10,00 €
Aristotel: Nikomahova etika 19,80 € 13,00 €
Aristotel: O duši 17,82 € 12,00 €
Aristotel: O nastajanju in propadanju 21,00 € 14,00 €
Avguštin: Proti akademikom 15,08 € 10,00 €
Dante: Monarhija 19,00 € 13,00 €
Dnevnik cesarja Marka Avrelija 18,00 € 13,00 €
Machiavelli: Politika in morala 17,82 € 12,00 €
Platon: Poslednji dnevi Sokrata 17,82 € 12,00 €
Plotin: Zbrani spisi I 27,00 € 18,00 €
Plotin: Zbrani spisi II 32,00 € 22,00 €
Sovre: Predsokratiki 14,16 € 10,00 €
Petrarca, Moja skrivnost 22,00 € 16,00 €
Grušovnik, Hotena nevednost 24,00 € 17,00 €
Lane, Benetke, pomorska republika 39,00 € 27,00 €

Mohorjeva družba

(Celotna ponudba je na voljo na spletu.)

naslov redna cena cena s popustom
Terencij: Brata 10,00 € 10,00 €
Evripid: Hekaba 10,00 € 10,00 €
Avguštin: Izpovedi 12,00 € 10,00 €
Plavt: Kljukec 10,00 € 10,00 €
Seneka: Ojdip 10,00 € 10,00 €
Sofokles: Ojdip v Kolonu 10,00 € 10,00 €
Oktavija 10,00 € 10,00 €
Aristofan: Ose 10,00 € 10,00 €
Ajshil: Pribežnice 10,00 € 10,00 €
Evripid: Resos 10,00 € 10,00 €
Avguštin: Deset govorov o prvem Janezovem pismu 23,00 € 15,00 €
Sulpicij Sever: Martinovo berilo 25,00 € 15,00 €
Avguštin: O krščanskem nauku 25,00 € 15,00 €
Beda Častitljivi: Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov 35,00 € 20,00 €
Kromacij Oglejski: Govori, Razprave o Matejevem evangeliju 35,00 € 20,00 €
Izviri meništva 29,00 € 20,00 €
Avguštin: O trojici 35,00 € 20,00 €
Fortunacijan Oglejski: Razlage evangelijev 28,00 € 23,00 €
Egerija: Potopis/Itinerarium 28,00 € 23,00 €
Milan Škrabec: Romarski pozdrav 45,00 € 29,00 €
Jegličev dnevnik 62,00 € 35,00 €
Julijana Visočnik: The Roman Inscriptions from Celeia and Its Ager 49,50 € 35,00 €
Metod Benedik: Krščanstvo na Slovenskem v luči virov 45,00 € 35,00 €
Platon, zbrana dela – študijska izdaja 100,00 € 65,00 €
Dante Alighieri: Božanska komedija 120,00 € 85,00 €
Raymond E. Brown: Uvod v Novo zavezo 125,00 € 85,00 €

Družina

(Celotna ponudba je na voljo na spletu.) 

naslov redna cena cena s popustom
Italo Calvino: Ameriška predavanja 8,58 € 5,00 €
Sofokles: Antigone 60,00 € 30,00 €
Etienne Gilson: Duh srednjeveške filozofije 27,17 € 5,00 €
Evripides: Heraklova blaznost 17,77 € 5,00 €
Homerske himne 60,00 € 50,00 €
Evripides: Ifigenija v Avlidi 13,52 € 5,00 €
Stefan Swiezavski: Novo branje Tomaža Akvinskega 34,90 € 30,00 €
Pindar: Slavospevi in izbrani fragmenti 50,00 € 25,00 €
Frančišek Lampe: Uvod v modroslovje 16,57 € 5,00 €
Resnica in razum v zgodovini 39,90€ 35€
Uvod v krščansko filozofijo 24,90€ 19,00€
Končna in večna bit 49,00€ 29,00€
Sobota, gospodov dan 19,50€ 9,00€
Aesthetica in nuce 18,50€ 9,00€
Arie Antiche 16,20€ 5€
Tomaž More 24,90 19,90€

ZBF

Nakup publikacij ZBF s popustom bo v času simpozija mogoč na domen.iljas@gmail.com oz. na tel. št. 030 342 487.

naslov cena s popustom
Bahčič: Čudež, ki traja 800 let 7,00 €
Bonaventura: Drevo življenja 8,00 €

Serafska nebesa 12,00 €
Osborne: Frančiškansko intelektualno izročilo 3,00 €
Bonaventura: Potovanje duše k Bogu 3,00 €
Zapiski neznanega Peružana; Legenda treh tovarišev 4,00 €
Tomaž Čelanski: Življenje svetega Frančiška 6,00 €