Poletna šola

Poletna šola klasičnih jezikov v Celju (od 25. do 30. avgusta 2022)

Poletno šolo klasičnih jezikov organizira Oddelek za klasično filologijo FF UL v sodelovanju z Društvom za antične in humanistične študije Slovenije. Letošnja je že šesta in bo potekala v Celju, na ta prostor se bo navezal tudi večji del njenega programa. Udeleženci se bodo učili latinskega, starogrškega ali novogrškega jezika (po lastni izbiri) ter sodelovali pri predavanjih in ustvarjalnih delavnicah, ki jih bodo vodili profesorji in študentje s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V tem okviru se bodo posvetili tudi arheološkim najdbam in nedavno odkritim poslikavam na področju antične Celeje, posebno pozornost pa bomo letos posvetili tudi Dominiku Penu (1785−1855) in njegovi »grščici«, posebni obliki grške pisave, prilagojene za zapisovanje slovenščine.

Poletna šola bo potekala v prostorih Celjskega mladinskega centra (mc-celje.si), za prehrano pa bo poskrbljeno v bližnji restavraciji Stolpič. V ceno so vključeni vsi stroški vključno z bivanjem in polnim penzionom ter ogledi arheoloških najdišč v Celju in okolici. Udeleženci sami poskrbijo za prevoz na kraj poletne šole (Celje) in nazaj.

Kandidati, ki bodo sprejeti na poletno šolo, bodo naprošeni, da do 15. 7. 2022 na račun Društva za antične in humanistične študije Slovenije, Aškerčeva 2, vplačajo prvi obrok v znesku 130 evrov; številka računa je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB), kot namen pri plačilu pa se izbere kratica OTHR in doda »Celje«. Preden se bo poletna šola začela, bo treba poravnati še drugi obrok plačila v znesku 120 EUR. O podrobnostih v zvezi s plačilom bodo udeleženci obveščeni hkrati z obvestilom o sprejemu. Profesorjem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo Filozofska fakulteta UL izdala potrdilo v skladu z zadnjim odstavkom 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Prijave zbiramo do vključno 20. 6. 2022.

Program

Četrtek, 25. 8. 2022

10.30: Pozdravni nagovor

10.45–12.00: Predavanje: Antična Celeja (dr. Alenka Cedilnik)

12.05–12.50: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova grščina)

13.00–17.00: Kosilo, namestitev v sobe in prosti čas

17.15–18.00: Delo po skupinah

18.10–18.55: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova grščina)

19.30: Večerja

20.00: Večerni program (sodelujejo dijaki in dijakinje klasičnih oddelkov I. gimnazije Celje)

Petek, 26. 8. 2022

7.30: Zajtrk

8.30–9.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova grščina)

9.30–10.15: Delo po skupinah

Dopoldne (od 10.30 dalje): Arheološke najdbe in poslikave na področju antične Celeje (predavanje Jelke Kuret z Restavratorskega centra Slovenije); ogled Pokrajinskega muzeja Celje

13.30: Kosilo in prosti čas

17.00−18.30: Predavanje: Simbolika Kupidovih puščic v rimski poeziji: ob novih freskah iz rimske vile v Celju (dr. Marko Marinčič)

19.00: Večerja

20.00: Večerni program: Literarni večer s klasično filologinjo in prevajalko dr. Nado Grošelj

Sobota, 27. 8. 2022

7.30: Zajtrk

8.30–9.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova grščina)

Dopoldne (od 9.30 dalje): Odhod v Šempeter pri Celju, ogled rimske nekropole

13.00: Kosilo in prosti čas

16.00–17.30: Predavanje: Eros/Amor: metamorfoza kozmične sile (dr. Sonja Weiss)

17.45–19.00: Delo po skupinah

19.15: Večerja

20.00: Večerni program

Nedelja, 28. 8. 2022

7.30: Zajtrk

Dopoldne (do 9.30 dalje): Izlet na Rifnik in ogled arheološkega najdišča

13.00: Kosilo

15.30–16.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova grščina)

16.30–17.30: Delo po skupinah

17.45–19.00: Predavanje: Področje današnje Slovenije v antiki (dr. Alenka Cedilnik)

19.30: Večerja

20.00: Večerni program

Ponedeljek, 29. 8. 2022

7.30: Zajtrk

8.30–9.15: Jezikovni pouk (latinščina/stara grščina/nova grščina)

9.30–11.00: Predavanje: Grški jezik in pisava skozi čas (dr. Jerneja Kavčič)

11.15–12.45: Predavanje: Dominik Pen in grščica (dr. Matej Hriberšek)

13.00: Kosilo in prosti čas

16.00–17.15: Delavnica: Grščica kot sistem za zapisovanje slovenščine

17.30–18.45: Delo po skupinah

19.00: Večerja

20.00: Predstavitev dela ustvarjalnih delavnic in piknik

Torek, 30. 8. 2022

8.00: Zajtrk

9.00: Zaključek poletne šole

Strokovni svet

Alenka Cedilnik, Univerza v Ljubljani

Nada Grošelj, DAHŠ, Univerza v Ljubljani

Andreja Inkret, Univerza v Ljubljani

Jerneja Kavčič, Univerza v Ljubljani

Marko Marinčič, Univerza v Ljubljani

David Movrin, Univerza v Ljubljani

Brane Senegačnik, Univerza v Ljubljani

Sonja Weiss, Univerza v Ljubljani

Polonca Zupančič, Škofijska gimnazija Vipava

Prijavnica

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, potrebuje osebne podatke zaradi izvedbe poletne šole klasičnih jezikov, komuniciranja v zvezi z njo in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili 3 leta od zaključka dogodka. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na poletno šolo ne boste mogli prijaviti. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov andreja.inkret@gmail.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).