Quis ille

Quis ille: subjekt in identiteta v rimski književnosti

Posted in Nerazvrščeno

Marko Marinčič bo imel v četrtek, 4. aprila, ob 20.00, v Trubarjevi hiši literature predavanje z naslovom »Quis ille: subjekt in identiteta v rimski književnosti«. Predavanje se bo odvilo v organizaciji kulturno-umetniškega društva KUD KDO. Kaj ima oseba, ki v knjigi nastopa v podobi avtorja, z resničnim avtorjem? To je velik teoretski, pravzaprav filozofski problem, rimska književnost pa je že zaradi svoje kulturne […]

Plavt: Osli

Posted in Nerazvrščeno

V ponedeljek, 14. 1. 2019, bomo v sklopu predavanja Rimska komedija predvajali posnetek predstave Plavt, Osli, ki je bila v Mestnem gledališču ljubljanskem leta 2009. Sledila bo diskusija o uprizarjanju antične komedije. Projekcija bo ob 19.30 v predavalnici 4. Vabljeni. Osli se začnejo z zapletom, značilnim za rimsko paliato, »komedijo v grškem plašču«: kako naj zaljubljeni mladenič prepriča strogega in stiskaškega […]

Vergerij mlajši

Vse poti vodijo v Carigrad

Posted in Nerazvrščeno

V organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar bo imel prof. dr. Marko Marinčič predavanje na temo »Vse poti vodijo v Carigrad: Vergerij mlajši in reformacija pri južnih Slovanih«. Predavanje bo v Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva 7, Ljubljana, v sredo, 19. decembra ob 19h. Vergerij mlajši Koprčan Vergerij mlajši (1498–1565), cerkveni diplomat svetovnega formata, nekaj časa tudi koprski škof, pozneje […]

Milan Grošelj

Nada Grošelj, Marko Marinčič in David Movrin o izbranih spisih Milana Grošlja

Posted in Nerazvrščeno

Eden izmed dogodkov, s katerimi je Univerza v Ljubljani zaznamovala stoletnico ustanovitve, je tudi izid monografije Izbrani spisi Milana Grošlja. Knjiga – uredila jo je dr. Nada Grošelj – obsega izbor Grošljevih najbolj inventivnih prispevkov, ki so bili doslej objavljeni le razpršeno. Klasični filolog Milan Grošelj, živel je med letoma 1902 in 1979, redni profesor in akademik, velja […]

Polona Juh

Polona Juh kot Katulova Ariadna

Posted in Nerazvrščeno

Klasični filolog in prevajalec dr. Marko Marinčič je v zbirki Razprave FF pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani objavil znanstveno monografijo Carmina docta: Katul in nova poezija. V njej je zanimivo osvetlil Katulovo poezijo, marsikatero svojo analizo je ponazoril tudi s prevodi, monografijo pa je sklenil s prevodom Katulovega epilija Svatba Peleja in Tetide. V oddaji Izšlo je boste […]

Anakreontova lutnja

Festival Radovljica: Carmina Burana in Anakreontova lutnja

Posted in Nerazvrščeno

Dva koncerta na letošnjem Festivalu Radovljica bosta predstavila dediščino latinske in grške poezije in glasbe, kot ju podoživljajo današnji glasbeni izvajalci. Ob nevmah brez črt je mogoče vsaj ugibati o prvotnem zvenu srednjeveških latinskih pesmi, Anakreontovi liri pa je še najbližja renesančna lutnja. Iz srednjeveške zbirke Carmina Burana Ponedeljek, 13. avgusta 2018, ob 20.00 Radovljiška graščina ENSEMBLE CANDENS […]

Pogovor ob izidu knjige Marka Marinčiča, Katul in nova poezija

Posted in Nerazvrščeno

Društvo slovenskih književnih prevajalcev in oddelek za klasično filologijo ob izidu nove knjige o Katulu prirejata pogovor z avtorjem, ki bo v sredo, 23. 5. 2018, ob 19.30, na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, Ljubljana. Iz avtorjevega uvoda Latinska beseda nouus ima prevratniške konotacije. Čeprav ni znano, da bi se Katul in njegov krog prepoznavali pod imenom […]

Katul

Marko Marinčič: Katul in nova poezija

Posted in Nerazvrščeno

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete je izšla nova knjiga Marka Marinčiča, Carmina docta: Katul in nova poezija. Na voljo je v vseh bolje založenih knjigarnah po ceni 19,90 evra. Starejše literarne zgodovine poznajo dva Katula: prvi je rimski poeziji odkril osebni izraz, drugi oblikovno zavest. Prvi je proto-romantik, ki »sovraži in ljubi«, drugi z intelektualistično distanco kuje verze. […]

Vergerij

Vergerij Starejši, koprski Erazem – študijska delavnica

Posted in Nerazvrščeno

Vergerij Starejši in drugi koprski humanisti so celo Koprčanom malo znani. Z njimi smo se na Slovenskem začeli bolj poglobljeno ukvarjati šele nedavno. Andreasu Divu je bil leta 2014 posvečen mednarodni dogodek Odisej v evropskih prestolnicah. Oddelek za klasično filologijo, Moderna galerija in predstavništvo Evropske komisije so pripravili simpozij ter razstavo Pregljevih ilustracij k Homerju in prevodov Odiseje. V sodelovanju […]

Koper

Renesančni Koper in latinski humanizem – študijska ekskurzija

Posted in Nerazvrščeno

Koper je bil v poznem srednjem in zgodnjem novem veku pomembno kulturno središče vzhodnega dela Beneške republike. Koprčana sta bila med drugimi avtor prvega tiskanega prevoda Homerja v latinščino Andreas Divus in Pier Paolo Vergerio »Mlajši« (1498–1565). Ta je bil pomemben papeški diplomat, koprski škof, pozneje pa eden najpomembnejših akterjev evropske reformacije in zaščitnik Primoža Trubarja. Koprčan […]