doc. dr. Andreja Inkret

andreja.inkret@ff.uni-lj.si

Življenjepis

Diplomirala je leta 1999 na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z deloma Aristofan v Rimu in Aristofanove Žabe kot besedilo za gledališče (mentor akad. Kajetan Gantar). Študij je nadaljevala v Veliki Britaniji: leta 2002 je na Univerzi v Cambridgeu z nalogo Gledališča konvencij: Aristofan in moderna uprizoritev (mentorica prof. P. E. Easterling) pridobila naziv Master of Philosophy. Doktorirala je leta 2011 na Univerzi v Oxfordu s tezo Igra v igri in sorodne dramske oblike v grški drami (mentor prof. O. Taplin). Kot gostujoča raziskovalka se je izpopolnjevala tudi v okviru Fundacije Hardt (Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique) v Ženevi.

V prvi vrsti se ukvarja z raziskovanjem antičnega gledališča in dramatike ter modernih postavitev antičnih dramskih besedil. Zanima jo tudi didaktika klasičnih jezikov; deluje kot koordinatorka posodobitvenih programov za učitelje latinščine in stare grščine.

Na Filozofski fakulteti se je zaposlila leta 2012; pred tem je bila zaposlena kot profesorica latinščine na Škofijski gimnaziji v Vipavi (2008−2012) in kot samostojna ustvarjalka na področju kulture.

Pedagoško delo

Prva stopnja

Grščina, intenzivni tečaj

Grščina I (za študente latinščine, filozofije, primerjalnega jezikoslovja)

Grščina II (za študente latinščine, filozofije, primerjalnega jezikoslovja)

Latinščina II (za študente latinščine)

Izbrana poglavja iz latinske književnosti (seminar)

Druga stopnja

Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture I in II

Bibliografija

V pripravi

»Images from Slovenian Dramatic and Theatrical Interpretations of Ancient Drama.« V: A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe, ur. Z. Martirosova Torlone, D. Dutsch in D. LaCourse Munteanu. Hoboken (New Jersey): Wiley-Blackwell (v tisku).

Evripid, Bakhantke (prevod, komentar in spremna beseda)

Knjige

Aristofan. Ose. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2011. (prevod, komentar, spremna beseda)

Aristofan. Praznovalke tezmoforij, Žabe. Ljubljana: Mladinska knjiga (zbirka Kondor), 2003. (prevod, komentar, spremna beseda)

Slovenski literarni junaki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (v soavtorstvu s Klemnom Lahom)

Razprave

»Agnieszka, Antigona : motiv Antigone v Katinu Andrzeja Wajde in Antigoni Dominika Smoleta.« Musis amicus. Posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Keria XII, 2–3 (2010): 361–77.

»A note on the Slovenian Oresteia jubilee.« Eirene, Studia Graeca et Latina XLV (2009): 103–8.

»Nekaj misli o dveh slovenskih Orestejah.« Keria XI, 2 (2009): 157–61.

»Ajshilova Oresteja v Korunovem theatronu.« V: Oresteja 68, ur. M. Kreft, 30–54. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2008.

»Protagonist and prōtagonistēs: doubling in modern and ancient theatre.« V: Staging of Classical Drama around 2000, ur. P. N. Šípová in A. Sarkissian, 147–160. Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2007.

»Ecclesiazusae and the Problem of Male Actors Playing Women Disguised as Men.« Monitor ISH V, 1–2 (2003): 57–75.

»Aristofanovo gledališče.« Keria IV, 2 (2002): 71–80.

Druge objave

Članki

»Ko moški obmolknejo.« Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, letn. 64, št. 8 (2013÷2014): 17–21.

»Aristofanovo Bogastvo ali kako Hremil je oziroma ni naredil lepšega sveta.« Gledališki list SNG Nova Gorica, letnik 58, številka 6 (2013): 7–14.

»Mitologija za vsakdanjo rabo.« V: Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Latinščina, ur. B. Damjan et al., 9–14. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010.

»Antigona: nova stara zgodba.« Gledališki list SLG Celje, letn. 60, št. 6 (2010÷11): 5–11.

»Otototoi popoi da.« Gledališki list SNG Drama Ljubljana 5 (2008÷09): 77–82.

»Nekaj misli o prvi (in malo tudi naši) krizi dramatike.« Sodobnost 7–8 (2007): uvodnik.

»O tragiškem zboru ali ›Zakaj bi plesal?’« Gledališki list SNG Drama Ljubljana 9 (2003÷04): 32–5.

»Cambridge, Cambridge.« Monitor ISH III, 1–2 (2001): 288–90.

»Evripid v Aristofanovih Žabah.« Gledališki list SNG Drama Ljubljana I (1998÷99): 54–9.

»Membrum virile te gleda!« Emzin VIII/1–2 (1998): 62–3.

Prevodi

Aristofan. Ose. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2011.

»Iz Evripidovih Bakhantk (73−87 in 170–274).« Musis amicus. Posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Keria XII, 2–3 (2010): 391–3.

Valvasor, Janez Vajkard. Čast in slava vojvodine Kranjske I. Prev. B. Debenjak et al. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2009–2012. (prevod iz stare grščine)

Meadows, Gilbert Mali antični leksikon. Ljubljana: Založba Mihelač, 1995.

Begley, Varun. »Strategija negacije: Anti-Ojdip.« Gledališki list SNG Drama Ljubljana 87/7 (2007÷08): 19–25.

Kahn, Coppélia. »Hčerino zapeljevanje v Titu Androniku ali pisanje je najboljše maščevanje.« Gledališki list SNG Drama Ljubljana 87/14 (2007÷08): 64–70.

MacDonald, Joyce Green. »Shakespeare, rasa in ženske.« Gledališki list SNG. Drama Ljubljana, 87/14 (2007÷08): 76–79.

Knox, B. M. W., Easterling, P. E.. »Knjige in bralci v grškem svetu.« Nova revija 26÷304÷306 (avg./sep./okt. 2007): 163–185.

Aristofan. Praznovalke tezmoforij, Žabe. Ljubljana: Mladinska knjiga (zbirka Kondor), 2003.

Knjižne ocene

»Tim Whitmarsh: Starogrška literatura.« Keria, letn. XVI, št. 1 (2014): 129–32.

»O sreči, svobodi in ›sebi.‹ (Seneka, O srečnem življenju in druge razprave; Epiktet, Izbrane diatribe in priročnik, prev. B. Senegačnik).« Revija 2000, št. 148÷149÷150 (2002): 295–299.

»Vinko Möderndorfer: Gledališče v ogledalu: Gledališka razmišljanja in travestije 1986–1998.« Ampak (avgust – september 2002): 84.

»Blaž Lukan: Slovenska dramaturgija: dramaturgija kot gledališka praksa.« Ampak 3/7 (junij – julij 2002): 89.

»Podoba, pogled, pomen (Podoba, pogled, pomen: zbornik tekstov iz Antropologije antičnih svetov, Ljubljana 2000).« Monitor 2 (2000).

»Živ odnos do gledališča (L. Kralj, Teorija drame, Ljubljana 1998).« Razgledi 15 (1999): 17.

»Zgodba o dramaturgiji (B. Lukan, Dramaturške figure, Ljubljana 1998).« Razgledi 24 (1998): 20.

»Razgled po vsebinah (500 dramskih zgodb: vodnik po svetovni in domači dramatiki, Ljubljana 1997).« Razgledi 8 (1998): 20.

»Sopotnik in pričevalec (A. Berger, Novi ogledi in pogledi, Ljubljana 1998).« Razgledi 4 (1998): 22.

»Med epom in romanom (J. Vrečko, Atiška tragedija, Maribor 1997).« Razgledi 1 (1998): 20–21.

»Iz kakšnih izvirov so pili (M. Pirjevec, Dvoje izvirov slovenske književnosti, Ljubljana 1997).« Razgledi 21 (1997): 21–22.

»Priročnik z nekaj pomanjkljivostmi (D. Poniž, Anatomija dramskega besedila, Ljubljana 1996).« Razgledi 9 (1997): 22.

»Filološka natančnost (B. Hartman, Slovensko dramsko gledališče v Mariboru do druge svetovne vojne, Maribor 1996).« Razgledi 8 (1997): 20.

»Interpretirani Smole (Interpretacije: Dominik Smole, Ljubljana 1996).« Razgledi 1 (1997): 21.

Varia

Kolumne

»Zelenomodro in modri.« Delo (Književni listi), 15.6.2011.

»Transformatorji za šolsko rabo.« Delo (Književni listi), 18.5.2011.

»Pomladna.« Delo (Književni listi), 13.4.2011.

»Političarke.« Delo (Književni listi), 16.3.2011.

»Plutosova slepota.« Delo (Književni listi), 16.2.2011.

»Lov na dela anonimnežev.« Delo (Književni listi), 19.1.2011.

»Kdo je napisal Ajshila?« Delo (Književni listi), 22.12.2010.

»Julie in Medeja.« Delo (Književni listi), 24.11.2010.

»Latinščina, Vegas in Arkhangelsk.« Delo (Književni listi), 27.10.2010.

»Persona, duša in prosoponDelo (Književni listi), 29.9.2010.

»Intelektualci na tehtnici.« Delo (Književni listi), 9.6.2010.

»Knjiga.« Delo (Književni listi), 12.5.2010.

»Agnieszkini lasje.« Delo (Književni listi), 14.4.2010.

»Splošnost v aktualnosti.« Delo (Književni listi), 17.3.2010.

»Kulturni agoni.« Delo (Književni listi),17.2.2010.

»Nekaj malega o satiri.« Delo (Književni listi), 20.1.2010.

»Praznične naložbe.« Delo (Književni listi), 23.12.2009.

»Izgubljeni trenutki.« Delo (Književni listi), 28.10.2009.

»O Ojdipovem ›Moram!‹.« Delo (Književni listi), 30.9.2009.

»Thalassa, thalassa Delo (Književni listi), 2.9.2009.

»O Marku Đorđiću in Skitu.« Delo (Književni listi),8.7.2009.

»Kdo je komodumenosDelo (Književni listi),10.6.2009.

»Nekoč sta bila Kratin in njegova Flaša.« Delo (Književni listi),13.5.2009.

»Za theorikon!« Delo (Književni listi), 15.4.2009.

Radijske literarne oddaje

Ajshilova Oresteja v štirih slovenskih prevodih. Radio Slovenija, Ars, 18.3.2010.

Aristofanove ženske: Lizistrata, Praznovalke tezmoforij, Zborovalke – cikel treh oddaj. Radio Slovenija, Ars, januar-oktober 2000.

Aristofan, Žabe. Radio Slovenija, Ars, 27.10.1998.

Uprizorjena in objavljena dramska besedila

Aristofanove babe. Režija Jera Ivanc. Gledališče Theatron, KUD France Prešeren. Ljubljana: 2002.

Antigona. Režija Andreja Inkret. Gledališče Theatron. Premiera: Kulturni dom Franc Kotar Trzin, 2000 (objavljeno v: Nova revija, 321–323, 2009, 112–31).

Joža ali Nazadek v Mačjem logu. Režija Meta Hočevar. Lutkovno gledališče Ljubljana, 1998/99 (nagrada ›Zlata paličica‹ za najboljše dramsko besedilo za otroke, december 1997; besedilo je bilo uprizorjeno tudi kot otroška radijska igra na Radiu Slovenija, 1. program).

Seminarji, delavnice

Posodobitveni seminar za učitelje latinščine in stare grščine, Ljubljana, 16. 5. 2015 (predavateljica)

Posodobitveni seminar za učitelje latinščine in stare grščine, Ljubljana, 5. 3. 2016 (predavateljica)

Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Latinščina, intenzivni tečaj

Grščina, intenzivni tečaj

Grščina I (za študente latinščine)

Grščina za filozofe 1 (za študente filozofije)

Stara grščina I/1, I/2 (za študente primerjalnega jezikoslovja)

Latinščina II (za študente grščine)

DRUGA STOPNJA

Didaktika latinščine (vaje)

Didaktika grščine (vaje)