asist. dr. Špela Tomažinčič

Špela Tomažinčič je leta 2002 diplomirala na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 2004 je zaključila vzporedni študij latinskega jezika in književnosti na Oddelku za klasično filologijo. Doktorirala je leta 2016 pod mentorstvom prof. dr. Marka Marinčiča s tezo Memorem Iunonis ob iram: Motiv Junonine jeze v rimski epiki. Od leta 2016 poučuje latinski jezik na Oddelku za zgodovino. Pred zaposlitvijo na Filozofski fakulteti je najprej poučevala na Gimnaziji Želimlje in Srednji zdravstveni šoli Juge Polak v Mariboru. Kasneje je vrsto let vodila številne terenske in poterenske arheološke raziskave ter pripravljala končna strokovna poročila in predhodne objave arheoloških raziskav. Ukvarja se predvsem z rimsko epiko in antično mitologijo. Njeno raziskovalno delo sega tudi na področje arheologije, predvsem jo zanimata antropološki in družbeni pogled na kulturno dediščino. V študijskem letu 2016/2017 vodi tečaje latinščine za študente Oddelka za zgodovino.

Razprave, članki in strokovni prispevki

»Remo cum fratre Quirinus: Preobrazbe mita o ustanovitvi Rima od začetkov do Horacija.« Keria: Studia Latina et Graeca 10.1 (2008): 7–31
»Krokodil v Kranju.« Delo 51.71 (26. 3. 2009): 18
»Arhetipske podobe vzhodnjaštva: Moralično ogledalo Enejeve nove identitete.« Keria: Studia Latina et Graeca 11.2 (2009): 43–68
»Cerkev sv. Martina »na hribcu«.« Delo 55.152 (4. 7. 2013): 14
»O mestu in rimski identiteti: Quomodo imponere Romanos mores?« V Emona: mesto v imperiju, ur. Mojca Ferle, 98–112. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljana, 2014

Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Latinski jezik 1 (za študente zgodovine)

Latinski jezik 2 (za študente zgodovine)

Latinski jezik 3 (za študente zgodovine)

Latinski jezik 4 (za študente zgodovine)

DRUGA STOPNJA

Latinski jezik (za študente zgodovine)