bibl. Živa Borak

ziva.borak@ff.uni-lj.si

Razprave, članki in strokovni prispevki

»Jerneja Kavčič. Novogrška slovnica. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (174 str.).« Keria, 13/1 (2011): 111–113.

»Korán : prevod iz arabskega izvirnika: intervju s prevajalcema.« Bukla, 10/103 (2014): 14.

»Klasična filologija za železno zaveso: György Karsai, Gábor Klaniczay, David Movrin, Elżbieta Olechowska: Classics and Communism: Greek and Latin behind the Iron Curtain: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Budimpešta: Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Varšava: Faculty of »Artes Liberales« of the University of Warsaw, 2013, 576 str.« Primerjalna književnost, 37/1 (2014): 280–284.

»Gnostični evangeliji in reakcija cerkvenih očetov : prevod Jan Ciglenečki, Marko Kastelic, Beletrina, zbirka Koda, 2014, t. v., 270 str.« Bukla, 10÷105−106 (2014÷2015): 35.

»Nespečna Elke Erb.« V: Elke Erb, Bezeg v taktu oblakov, prev. B. Čop. Ljubljana: Beletrina, 2014: 199–201.

Slovarji

Wiesthaler, Fran. Latinsko-slovenski slovar VI: Sic–Z. Ur. M. Hriberšek. Ljubljana: Kres, 2007.

Dokler, Anton. Šolski grško-slovenski slovar. Na osnovi slovarja Antona Doklerja iz leta 1915 posodobil Matej Hriberšek z Barbaro Zlobec Del Vecchio, Živo Borak in drugimi sodelavci. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Prevodi

Dion iz Pruze. Olimpijski govor. Keria, 11/1 (2009): 109–128.

Fragmenti predsokratikov. Ur. G. Kocijančič. Prev. D. Benko et alii. Ljubljana: Študentska založba (Knjižna zbirka Koda), 2012: 81–91, 433–469, 1019–1085.

Juhnevičiene, Nijole. »Klasična filologija v zgodnjesovjetski Litvi: med evropsko tradicijo in resničnostjo«. Keria, 15/2 (2013): 133–145.

Laertski, Diogen. Življenja in misli znamenitih filozofov. Prev. Ž. Borak, M. Hriberšek in G. Pobežin. Ljubljana: Beletrina (Knjižna zbirka Koda), 2015: 385–632.