doc. dr. David Movrin

david.movrin@ff.uni-lj.si

Življenjepis

Izobrazba

1995–2002 | študij na Oddelku za klasično filologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

2000 | študijsko izpopolnjevanje na Univerzi na Dunaju

2003 | z odliko magistriral na Oddelku za srednjeveške študije Srednjeevropske univerze (CEU) v Budimpešti, s tezo Discipulus quem diligebat: Stephen Maconi and his Efforts for the Canonisation of Saint Catherine of Siena, pod mentorstvom dr. Gaborja Klaniczaya

2005–2006 | študijsko izpopolnjevanje na Univerzi v Oxfordu (Keble College), priprava doktorske teze pod mentorstvom dr. Averil Cameron

2008 | doktoriral na Univerzi v Ljubljani s tezo Hagiografija med rojstvom in dopolnitvijo pod mentorstvom dr. Marka Marinčiča in dr. Primoža Simonitija

2010 | Collegium Budapest Institute for Advanced Study Junior Fellowship

2011–2013 | podoktorski raziskovalec na Filozofski fakulteti UL

Zaposlitve

2003–2015 | mladi raziskovalec, nato asistent, nato podoktorski raziskovalec, nato lektor na Oddelku za klasično filologijo FF; vodenje jezikovnih tečajev (grščina), proseminarjev (latinščina za prvi, drugi, tretji in četrti letnik), seminarjev in predavanj (kultura latinskega srednjega veka in humanizma) idr.

Nagrade in priznanja

2001 | študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo

2003 | Outstanding Academic Achievement Award, CEU, Budapest

2005 | CEU/FCO Chevening Scholarship, Oxford University

2010 | Collegium Budapest Institute for Advanced Study Junior Fellowship

2014 | Odlični v znanosti 2013 – Humanistika – Literarne vede

Vodenje projektov

Kaj ima socializem od latinščine? – Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945–1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu (podoktorski projekt, 07. 2011-06. 2013, ARRS)

Model interdisciplinarnega učbenika o rimski književnosti in kulturi (projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja”, 02.2015–07.2015, Evropski socialni sklad)

Razvoj gradiv za vseživljenjsko učenje latinščine (projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja”, 02.2015–07.2015, Evropski socialni sklad)

Gnothi seauton: Classics & Communism – The History of the Studies on Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition in the Socialist Countries 1944/45–1989/90 (slovenski koordinator pri mednarodnem raziskovalnem projektu, 01. 2010-07.2010, Fritz Thyssen Stiftung)

Pedagoško delo

Gostovanja na tujih institucijah

Collegium Budapest Institute for Advanced Study (2010)

Vabljena predavanja v tujini

Gratiae plenum: Greek, Latin, and the Information Bureau of the Communist and Workers’ Parties: predavanje na Univerzi na Dunaju (Eranos Vindobonensis = Philologisch – kulturwissenschaftliche Fakultät; Institut für klassische Philologie, Mittel – und Neulatein; Institut für alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik), Dunaj, 30. 4. 2015. [COBISS.SIID 57886562]

Classics and communism: predavanje na Central European University Institute for Advanced Studies, Budimpešta, 22. 11. 2013. [COBISS.SIID 53910882]

In principio erat sermo: Erasmus the translator: predavanje na Filozofski fakulteti Masarykove univerze, Brno, 15. 11. 2010. [COBISS.SIID 48131682]

Christiana vita, Christi scriptura’: early Christian lives and their retelling of the Bible. Center for Theoretical Study, Praga, 2008. [COBISS.SIID 37532514]

De sanctae Catharinae Senensis eiusque sodalitatis re publica litteraria. Accademia Vivarium novum, Neapelj, 2007. [COBISS.SIID 37531746]

Teaching Classical Greek: one Clacissist’s experience with Grammar-based and Literature-oriented Introductory Textbooks: predavanje na Seminarju o starogrški književnosti in kulturi v Evropskem kulturnem centru v Delfih, 2–13 avgust 2014. [COBISS.SIID 57048930]

Priprava poletnih šol, seminarjev in delavnic

Seminar o starogrški književnosti in kulturi v Evropskem kulturnem centru v Delfih, Delfi 2. 8. – 13. 8. 2014 (predavatelj)

Posodobitveni seminar za učitelje, Ljubljana, 16. 5. 2015 (predavatelj)

Posodobitveni seminar za učitelje, Ljubljana, 5. 3. 2016 (predavatelj)

Članstvo v programskih odborih mednarodnih konferenc

Classics & Class, 26. 9. 2013–28. 9. 2013, Univerza v Ljubljani (predsednik programskega odbora)

Classics and Communism in Theatre, 15. 1. 2015–18. 1. 2015, Univerza v Varšavi (član programskega odbora)

Bibliografija

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Članki z recenzijo

Katarina, dominikanec in kartuzijan: kartuzijanski generalni prior v Žičah Štefan Maconi in njegova vloga pri kanonizaciji svete Katarine Sienske. Zgodovinski časopis, ISSN 0350–5774, 2005, letn. 59, št. 3/4, str. 341–392. [COBISS.SI-ID 513793663]

Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre: latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v desetletju po vojni. Zgodovinski časopis, ISSN 0350–5774, 2014, letn. 68, št. 3/4, str. 432–477. [COBISS.SI-ID 56424290]

Pravica in maščevanje v Evripidovi Hekabi. Keria, ISSN 1580–0261. 2011, letn. 13, št. 2, str. [45]-55. [COBISS.SI-ID 47992674]

Gratiae plenum: latinščina, grščina in Informbiro. V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus: posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, Keria, ISSN 1580–0261, letn. 12, št. 2–3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 281–304, ilustr. [COBISS.SI-ID 43762018] – ISBN 978−961−237−378−8.

The Scriptures are sufficient for instruction: interpreting paideia in Athanasius’ Vita AntoniiŽiva antika, ISSN 0514–7727, 2009, god. 59, tom. 1–2, str. 17–40. [COBISS.SI-ID 42804066]

Fortissimus robore: Martin Krpan as a case of biblical reception. Acta neophilologica, ISSN 0567–784X, 2009, letn. 42, št. 1/2, str. 197–207. [COBISS.SI-ID 41084770]

The beloved disciple: Stephen Maconi and St. Catherine of Siena. Annual of medieval studies at the CEU, ISSN 1219–0616, 2004, vol. 10, str. 43–52. [COBISS.SI-ID 26219362]

Base and superstructure: medieval studies in Slovenia and a change of context. Annual of medieval studies at the CEU, ISSN 1219–0616, 2009, vol. 15, str. 325–337, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41308514]

Monografija, domača

Fidus interpres = Zvest prevajalec: slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja (zbirka Studia translatoria, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba FF, 2010. 314 str. ISBN 978−961−254−180−4.

Izviri meništva (zbirka Cerkveni očetje, 12). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 414 str., ISBN 978−961−218−993−8.

Del monografije, tuja

Christiana vita, Christi scriptura: retelling the Bible in the Life of Antony. V: DOLEŽALOVÁ, Lucie (ur.), VISI, Tamás (ur.). Retelling the Bible: literary, historical, and social contexts. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2010, str. [275]-285.

The anatomy of a revolution: classics at the University of Ljubljana after 1945. V: KARSAI, György (ur.), et al. Classics and communism: Greek and Latin behind the iron curtain. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Warsaw: Faculty of Artes Liberales, 2013, str. 141–168, 444–467. [COBISS.SI-ID 53914210]

Yugoslavia in 1949 and its gratiae plenum: Greek, Latin, and the Information Bureau of the communist and worker’s parties (Cominform). V: KARSAI, György (ur.), et al. Classics and communism: Greek and Latin behind the iron curtain. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Warsaw: Faculty of Artes Liberales, 2013, str. 192–329, 495–511.

Del monografije, domača

Ciceronska srčika evropskega izobraževalnega izročila: studia humanitatis kot prizadevanje za človeškost. V: OGRIN, Matija (ur.), CICERO, Marcus Tullius. O govorniku: trije pogovori o govorniku, posvečeni bratu Kvintu (zbirka Sidro, 21). Ljubljana: Družina, 2002, str. 345–375. [COBISS.SI-ID 22180194]

Nič novega pod soncem: Lisíja in njegova zgodba. V: SENEGAČNIK, Brane (ur.). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij: antologija antičnega govorništva (knjižna zbirka Claritas, 20). Ljubljana: Študentska založba, 2001, str. 13–32. [COBISS.SI-ID 22179170]

Zvestoba besedilu med Rimom in romantiko: skica iz zgodovine evropskega prevajanja. V: OŽBOT, Martina (ur.). Prevajanje Prešerna = Translation of Prešeren: 26. prevajalski zbornik = proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 26, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 26). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev = Association of Slovene Literary Translators, 2001, str. 313–330. [COBISS.SI-ID 18549090]

Sekcijsko objavljeno predavanje

Hieronimov prevajalski credo. Keria, ISSN 1580–0261. 2000, letn. 2, št. 2, str. 47–56. [COBISS.SI-ID 14879842]

Objavljene recenzije v obliki članka

Higin. Bajke. Prevod, opombe in spremna študija Nada Grošelj. zbirka Dialog z antiko 8. Ljubljana: ISH, 2008. [268 str.]. Keria, ISSN 1580–0261. 2009, letn. 11, št. 1, str. 139–140, ilustr. [COBISS.SI-ID 41169250]

Primož Simoniti. Humanismus bei den Slovenen: Slowenische Humanisten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Priredba Marija Wakounig, prevod Jože Wakounig. Zentraleuropa-Studien 11. Dunaj: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008. [344 str.]. Keria, ISSN 1580–0261, 2009, letn. 11, št. 2, str. 186–187, ilustr. [COBISS.SI-ID 41230178]

Zelo pozno smo dobili zgodnja Tacitova besedila: Tacit, Pogovor o govornikih, Agrikola, Germanija, prevedel Matej Hriberšek, DZS, zbirka Muzajon, Ljubljana, 2004. Delo, ISSN 0350–7521, 9. mar. 2005, leto 47, št. 56, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 220917248]

Gaj Valerij Katul: izbral in uredil Marko Marinčič. Prevedli Kajetan Gantar, Nada Grošelj, Ivan Hribovšek, Jelena Isak, Marko Marinčič, David Movrin, Fran Omerza, Ana Premk, Gregor Pobežin in Jože Šmit. Založba Mladinska knjiga, zbirka Mojstri lirike. 208 strani, 4940 tolarjev. Keria, ISSN 1580–0261. 2001, letn. 3, št. 1, str. 144–146. [COBISS.SI-ID 16522082]

Sofokles: Ajant – Trahinke – Filoktet. Prevod in komentar: Kajetan Gantar in Brane Senegačnik. Spremna beseda: Brane Senegačnik. Založba Obzorja, zbirka Iz antičnega sveta (32). Maribor 2000. 240 str. Keria, ISSN 1580–0261. 2001, letn. 3, št. 2, str. 177–180. [COBISS.SI-ID 17865314]

Gaj Valerij Katul, Izbral in uredil Marko Marinčič. Prevedli Kajetan Gantar … et al, izdala Založba Mladinska knjiga, zbirka Mojstri lirike, 208 strani. Zvon, ISSN 1408–645X, november 2001, 4, št. 5, str. 87–89. [COBISS.SI-ID 2079347]

Victor Davis Hanson, John Heath: Who killed Homer? The demise of classical education and the recovery of Greek wisdom: recenzija. Keria, ISSN 1580–0261. 2000, letn. 2, št. 1, str. 179–182. [COBISS.SI-ID 14871906]

Digitalizirani Grško-slovenski slovar Antona Doklerja v zbirkah ASPplus in Termania. Keria, ISSN 1580–0261. 2014, let. 16, št. 1, str. 149–151. [COBISS.SI-ID 57035362]

Studenec besed: seminar o starogrški književnosti in kulturi v Delfih. Keria, ISSN 1580–0261. 2014, let. 16, št. 1, str. 155–158, ilustr. [COBISS.SI-ID57045090]

Univerzitetni učbenik z recenzijo

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, prevod in priredba MOVRIN, David. Latinščina od besed do branja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za klasično filologijo, 2008. 1. zv. ISBN 978−961−237−259−0. [COBISS.SI-ID 241958400]

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, prevod in priredba MOVRIN, David. Latinščina od besed do branja, vaje. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za klasično filologijo, 2008. 1. zv, ilustr. ISBN 978−961−237−260−6. [COBISS.SI-ID 241958912]

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, prevod in priredba MOVRIN, David. Latinščina od besed do branja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za klasično filologijo, 2011. 2. zv. ISBN 978−961−237−421−1. [COBISS.SI-ID 241958400]

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, prevod in priredba MOVRIN, David. Latinščina od besed do branja, vaje. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za klasično filologijo, 2011. 2. zv, ilustr. ISBN 978−961−237−420−4. [COBISS.SI-ID 241958912]

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, prevod in priredba MOVRIN, David. Latinščina od besed do branja. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011-. Zv. <1->. ISBN 978−961−237−259−0. [COBISS.SI-ID 255206144]

KELLER, Andrew, RUSSELL, Stephanie, prevod in priredba MOVRIN, David. Latinščina od besed do branja, vaje. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011-. Zv. <1->. ISBN 978−961−237−260−6. [COBISS.SI-ID 255206400]

Pedagoško delovanje na tuji univerzi

Christiana vita, Christi scriptura’: early Christian lives and their retelling of the Bible. Center for Theoretical Study, Praga, 2008. [COBISS.SI-ID 37532514]

De sanctae Catharinae Senensis eiusque sodalitatis re publica litteraria. Accademia Vivarium novum, Neapelj, 2007. [COBISS.SI-ID 37531746]

Gratiae plenum: Greek, Latin, and the Information Bureau of the Communist and Workers’ Parties: [predavanje na Dunajski univerzi, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein, Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik, 30. April 2015]. Dunaj, 2015. [COBISS.SI-ID 57886562]

Classics and communism: predavanje na Central European University Institute for Advanced Studies, Budapest, 22. 11. 2013. [COBISS.SI-ID53910882]

In principio erat sermo: Erasmus the translator: predavanje na Filozofski fakulteti Masarykove univerze, Brno, 15. 11. 2010. [COBISS.SI-ID 48131682]

Mentorstvo pri diplomah (univerzitetne)

TRTNIK, Katja. Odnos do latinščine v Cerkvi na Slovenskem v 20. stoletju: diplomsko delo. Ljubljana: [K. Trtnik], 2013. 118 str. [COBISS.SI-ID 53650786]

GRUDEN, Tina. »Coge eos intrare?«: Avguštinov odnos do drugovercev: donatisti in Epistula 93: diplomsko delo. Ljubljana: [T. Gruden], 2012. V, 185 str. [COBISS.SI-ID 50137954]

Mentorstvo pri Prešernovih nagradah

GRUNTAR VILFAN, Sibil. Latin phraseological units in English and Slovene: a study based on Erasmus’ Adagiorum chiliades = Latinske frazeološke enote v angleščini in slovenščini: raziskava narejena na podlagi Erazmovega dela Adagiorum chiliades: diplomsko delo. Ljubljana: [S. Gruntar Vilfan], 2014. 199 str., tabele. Nagrajeno s fakultetno Prešernovo nagrado. [COBISS.SI-ID 55040098]

Urednik ali sourednik knjige

Domače

SOPHOCLES, MOVRIN, David (urednik). Antigone (Sidera, 2/1). Ljubljana: Družina, 2014. 136 str. ISBN 978−961−04−0019−6. [COBISS.SI-ID 272445184]

GANTAR, Kajetan, SENEGAČNIK, Brane, MOVRIN, David (urednik). Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška (Sidera, 2/2). Ljubljana: Družina, 2014. 165 str., ilustr. ISBN 978−961−04−0115−5. [COBISS.SI-ID 275698688]

PINDARUS, MOVRIN, David (urednik). Slavospevi in izbrani fragmenti (Sidera, 1). Prevedel Brane SENEGAČNIK. Ljubljana: Družina, 2013. 415 str. ISBN 978−961−222−948−1. [COBISS.SI-ID 265841408]

EURIPIDES, MOVRIN, David (urednik). Kiklop: bralna uprizoritev v ciklu Replike iz antike, SNG Drama, Ljubljana, 25. in 26. 1. 2012. Prevedel Fran BRADAČ. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 48149090]

MOVRIN, David (urednik). Oktavija. Prevedla Jera IVANC. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. ISBN 978−961−278−044−9. [COBISS.SI-ID 263796992]

ARISTOPHANES, MOVRIN, David (urednik). Ose. Prevedla Andreja INKRET. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 200 str. ISBN 978−961−218−991−4. [COBISS.SI-ID 259196160]

SOPHOCLES, MOVRIN, David (urednik). Ojdip v Kolonu. Prevedel Kajetan GANTAR. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 230 str., [2] str. zvd. ISBN 978−961−218−929−7. [COBISS.SI-ID 253336320]

Tuje

KARSAI, György (urednik), KLANICZAY, Gábor (urednik), MOVRIN, David (urednik), OLECHOWSKA, Elżbieta (urednik). Classics and communism: Greek and Latin behind the iron curtain. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Warsaw: Faculty of Artes Liberales, 2013. 576 str., fotogr. ISBN 978−961−237−601−7. [COBISS.SI-ID 268749568] Nagrada: Odlični v znanosti 2013 – Humanistika – področje Literarne vede

Ostala strokovna dejavnost

Al’ pri njih srce ledeno se ogreje, sam ne ve. Keria, ISSN 1580–0261. 1999, letn. 1, št. 1/2, str. 113–123. [COBISS.SI-ID 14936418]

Binkoštne zadrege: ob podelitvi nagrad na tekmovanju iz latinščine. Keria, ISSN 1580–0261. 2008, letn. 10, št. 1, str. 199–201. [COBISS.SI-ID37531490]

Klasiki za železno zaveso. Pogledi, ISSN 1855–8747, 26. mar. 2014, letn. 5, št. 6, str. 19. [COBISS.SI-ID 54196322]

Pulchritudo tam antiqua et tam nova: de seminario X° Graecitatis classicae vivae Selianiticis anno 2002° habito. Vox Latina, ISSN 0172–5300, 2002, tom. 38, fasc. 150, str. 602–603. [COBISS.SI-ID 22182754]

Klasiki za železno zaveso. Odlični v znanosti .., ISSN 2385–8575. 2013, str. [63]. [COBISS.SI-ID 57026658]

MOVRIN, David, AHAČIČ, Kozma. Slovar govorniških pojmov. V: SENEGAČNIK, Brane (ur.). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij: antologija antičnega govorništva (knjižna zbirka Claritas, 20). Ljubljana: Študentska založba, 2001, str. 317–335. [COBISS.SI-ID 21015341]

Das Mystische. V: BAK, János M. (ur.), SZENDE, Katalin G. (ur.). Ten years of medieval studies at CEU: 1993–2003. [Budapest]: Central European University, 2003, str. 75–76. [COBISS.SI-ID 37532258]

Latinščina in grščina za železno zaveso: dr. David Movrin o klasikih in komunizmu. Slovenski čas, ISSN 1855–9379, 2013, št. 42, str. 4–5, fotogr. [COBISS.SI-ID 54051426]

PLUTARCHUS. Vzporedni življenjepisi (zbirka Muzajon). Ljubljana: DZS, 2004-. ISBN 86−341−3636−1. [COBISS.SI-ID 212920064]

GREEN, Peter. Zgled, preživetje, preobrazba: klasični vplivi v modernem svetu. Keria, ISSN 1580–0261. 2004, letn. 6, št. 2, str. [181]-201. [COBISS.SI-ID 23096365]

SENEGAČNIK, Brane (urednik). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij: antologija antičnega govorništva (knjižna zbirka Claritas, 20). Ljubljana: Študentska založba, 2001. 335 str. ISBN 961−6356−56−9. [COBISS.SI-ID 114180608]

CATULLUS, Gaius Valerius, MARINČIČ, Marko (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Gaj Valerij Katul (zbirka Mojstri lirike). Dvojezična izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 207 str. ISBN 86−11−15812−1. [COBISS.SI-ID 107995648]

GROŠELJ, Nada (urednik, prevajalec, korektor). Zbadljivke po antično: izbor grških in rimskih epigramov. Keria, ISSN 1580–0261. 2000, letn. 2, št. 1, str. 127–158. [COBISS.SI-ID 14854498]

HIERONYMUS. Epistula LVII: pismo Pamahiju o najboljši vrsti prevajanja. Keria, ISSN 1580–0261. 2000, letn. 2, št. 2, str. 219–235. [COBISS.SI-ID 14932066]

JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo (knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija). Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998. 180 str., graf. prikazi. ISBN 961‑6211-65‑X. [COBISS.SI-ID 79572224]

DIELS, Hermann (urednik), KRANZ, Walther (urednik), KOCIJANČIČ, Gorazd (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Fragmenti predsokratikov (knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.), zvd. ISBN 978−961−242−561−6. [COBISS.SI-ID 264441344]

EURIPIDES. Hekaba. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 175 str., [2] str. zvd. ISBN 978−961−218−982−2. [COBISS.SI-ID 258095872]

Celotna bibliografija: Cobiss
Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Uvod v grško filologijo

Rimska književnost in civilizacija

Uvod v latinsko filologijo

Grščina 2 (za študente latinščine)

Stara grščina 2/1, 2/2 (za študente primerjalnega jezikoslovja)

Grščina za filozofe 2 (za študente filozofije)

Izbrana poglavja iz latinske književnosti – seminar za drugi letnik

Zgodovina latinskega jezika – seminar za drugi letnik

DRUGA STOPNJA

Kultura latinskega srednjega veka in humanizma

Latinska stilistika