doc. dr. Sonja Weiss

sonja.weiss@ff.uni-lj.si

Življenjepis

Diplomirala je leta 1999 iz latinskega jezika književnosti ter italijanskega jezika in književnosti, l. 2000 iz grškega jezika in književnosti. Doktorirala l. 2006 s tezo Nauk o duši v Plotinovih interpretacijah mita”. Od leta 2000 je zaposlena na Oddelku za klasično filologijo, najprej kot asistentka in od leta 2012 kot docentka. V času študija se je izobraževala na Katoliškem inštitutu v Parizu (1993÷94) in na seminarjih jezika in kulture v Italiji (Perugia 1995, Gemona 1997). Objavlja članke s področja antične filozofije, zlasti platonskega in novoplatonskega izročila ter njune recepcije v humanizmu, ter prevaja filozofska besedila antičnih, srednjeveških in humanističnih avtorjev. Dela na integralnem prevodu Plotinovih Enead v slovenščino in je avtorica prve slovenske monografije o Plotinu.

Knjigi

Zrcalo Resnice. Mit in alegorija pri Plotinu. Ljubljana: Logos, 2011.

Syntaxis Latina. Zbirka vaj iz latinske skladnje. Ljubljana: Založba FF (v tisku)

Članki in strokovni prispevki

»Tacit v historiografski in politični literaturi humanizma in renesanse.« Keria 1 (2001): 51–65.

»Bernard Bortolussi: Bescherelle grammaire du latin.« Keria 2 (2001): 176–177. (recenzija).

Spremna beseda k Evmenijevemu slavilnemu govoru. Antologija antičnega govorništva, Ljubljana 2002, 209–224.

»Dioniz ali Narcis? Mit o izgubi identitete pri Plotinu.« Keria1 (2004): 51–65.

»The Motif of Self-Contemplation in Water or in a Mirror in the Enneads and Related Creation Myths.« Χώρα, Revue d’études anciennes et médiévales V (2007), str. 79–96.

»Quae dicitur vita, mors est: platonistične doktrine o usodi duše v telesu ob nastopu novoplatonizma in njihove gnostične vzporednice.« Keria1 (2009), 7–32.

»Andrew Keller in Stephanie Russel. Latinščina od besed do branja. Učbenik in delovni zvezek. 1. del. Prevod in priredba David Movrin.« Keria2 (2009): 188–192. (recenzija)

»La figura di Pitagora nelle dottrine morali neoplatoniche.« CentoPagine III (2009), 47–55.

»Eros in horasis v Plotinovem spisu O ljubezni.« V: Musis amicus: posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, ur. Jerneja Kavčič in Marko Marinčič, 81–94. Keria 12.2–3. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

»Plotino sulla libertà dell’anima ascendente all’Uno«. Živa antika 60 (2010): 47–61.

»The Mythology of the Divine in P. Beroaldo’s Commentaries on Book 11 of Apuleius‹ Metamorphoses«. Acta Neophilologica1–2 (2011): 141–150.

»Filozofska alegoreza Izidinega lika v Beroaldovem Komentarju k Zlatemu oslu Lucija Apuleja«. Keria 2 (2012): 9–31.

»Noetic Matter and the World Soul in Middle Platonic and Neoplatonic Doctrines«. Živa antika 63 (2013): 27–54.

»Plotinov beg iz ›ograde‹«. Keria2 (2015) (v tisku).

»Medicine for Body or Soul? Philosophical Reconstruction of the Role of Music in Ancient Healing Practices«. Muzikološki zbornik 52 (2016) (v tisku)

Prevodi

Bazilij Veliki: O Svetem Duhu.  Tretji dan XXVII/5–6 (1998): 43–47.

Bazilij Veliki: O Svetem Duhu XVII , XVIII. Tretji dan XXVII/7 (1998): 32–37.

Miro Cerar: Praktikum za uvod v pravoznanstvo. Ljubljana 1998, Uradni list, 350–58, 361, 368–72 (prevodi odlomkov iz grščine in latinščine).

Anselmus Cantuariensis: Proslogion. Poligrafi III/11–12 (1998): 9–14.

Antični epigrami. Keria II/1 (2000): 138–140 (prevod 6 epigramov).

Nikolaj Kuzanski: Lov na modrost. VI/23–24 (2001): 13–59.

Evmenij: Govor za obnovo šolskega poslopja. Antologija antičnega govorništva, Ljubljana 2002, 225–242.

Marsilio Ficino: Platonska teologija. Poligrafi VII/25–26 (2002): 7–26.

Marsilio Ficino: Kako si pridobimo življenje z neba. Poligrafi VII/25–26 (2002): 29–50.

Gabriel Marcel: Človek pod vprašajem / Ontološki misterij – opredelitev in konkretni pristopi. Celje 2003.

Votlina nimf. Poligrafi VIII/27–28 (2003): 49–71.

O ljubezni. V: Musis amicus: posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, ur. Jerneja Kavčič in Marko Marinčič, 429–438. Keria 12.2–3. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

Avguštin. Izbrani spisi. T. Kremžar et alii (prevod del De vera religione in De fide et symbolo). Ljubljana: Nova revija, 2011.

Fragmenti predsokraikov. G. Kocijančič. Prev. D. Benko et alii. (Prevod fragmentov srednjepitagorejske šole). Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Konference in predavanja

»Plotinus on the Love of One.« Prispevek na: Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. Helsinki, junij 2007.

»Glasba in zdravilstvo v pitagorejskem izročilu.« Prispevek na: Mednarodni simpozij ob slovenski izdaji Ljubljana, oktober 2013.

»Ancient Medicine between Philosophy and Science«. Prispevek na: 20th Annual Seminar Course on Ancient Greek literature and Culture. Delphi, avgust, 2014.

»Neo-Platonic Features in St. Augustine’s Explanation of the Original Sin« in »Plotinus, Philosopher of Paradox«. Predavanji na Masarykovi univerzi v Brnu, november 2015.

Celotna bibliografija: Cobiss
Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Latinska skladnja

Grška kultura in civilizacija

Uvod v latinski srednji vek in humanizem

DRUGA STOPNJA

Interpretacija antičnih filozofskih besedil – izbrana poglavja