Domen Iljaš

Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠOFF) je nekakšna podružnica Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. V njej so predstavniki vseh oddelkov na fakulteti. ŠOFF skrbi za interesne dejavnosti študentov na različnih področjih, kot so izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd. V praksi to pomeni, da UO ŠOFF skrbi za večje, fakultetne dogodke in projekte, kot so denimo Rdeča nit, Študentski dnevi, Filofest ali simpozij feminizma Panathenaia, medtem ko se na posameznih oddelkih obštudijske dejavnosti večinoma organizirajo v društvih ali preko tutorstva, UO ŠOFF pa te dogodke sofinancira. Na našem oddelku je pred kratkim podprl mednarodno študentsko konferenco GLAS (Graecae Latinaeque antiquitatis studentes) ter njen zbornik; pa tudi konferenco Ovidiana in revijo Clotho.

Sestava upravnega odbora

Upravni odbor Študentske organizacije FF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete. Na Oddelku za klasično filologijo pri tem sodeluje študentska sekcija Društva za antične in humanistične študije. Tako fakultetni kot oddelčni projekti so sicer nekaj, pri čemer lahko sodelujejo vsi študenti. Upravni odbor poleg 21 predstavnikov oddelkov sestavljata še dva poslanca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani ter en predstavnik Študentskega sveta Filozofske fakultete. Sestaja se na sejah, ki so odprte in se jih lahko udeležite, njihovi zapisniki pa so objavljeni na spletu.

Kontakt

Za študente našega oddelka je pomembna informacija, da ima v upravnem odboru Študentske organizacije Filozofske fakultete vsak oddelek po enega predstavnika. Nanj se lahko obrnete, ko iščete finančno in organizacijsko pomoč pri svojih projektih. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti. Na predsedstvo se lahko obrnete tudi neposredno, na soff.finance@gmail.com. Dejavnosti upravnega odbora so vidne tudi v zavihku »aktualno« in na Facebookovi strani Študentska organizacija Filozofske fakultete UL.