Klara Keršič

Klara Keršič

Tutorstvo je organizirana pomoč, s katero skušamo študenti višjih letnikov prvim letnikom olajšati vključevanje v univerzitetno okolje in jim svetovati pri študiju ter pri reševanju morebitnih problemov, s katerimi se soočajo. Še več, Univerza v Ljubljani tutorstvo opredeljuje kot sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer ne gre samo za akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi za osebnostni razvoj. Zato ima vsak bruc svojega tutorja. Na fakultetni ravni delujejo tudi koordinator tutorjev študentov, koordinatorka tutorjev učiteljev ter koordinatorka tutorjev za študente s posebnimi potrebami.

Namen tutorskega sistema je ustvariti pogoje za organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija; za krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in Filozofsko fakulteto kot celoto; za uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje; za reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami; ter za izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Študentsko tutorstvo

Tutorji študenti pomagamo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko pojavijo med študijem in s tem ogrozijo študijsko uspešnost. Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje kot tudi celotno njihovo skupino. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja. Te pripomorejo k pozitivnemu pristopu k študiju, k večji medsebojni povezanosti študentov in k boljšim študijskim rezultatom. Študentsko tutorstvo je prisotno na večini članic univerze, vendar so oblike študentskega tutorstva od fakultete do fakultete lahko zelo raznolike.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je posebna oblika tutorstva, ki se izvaja za vse študente ne glede na letnik. Gre za pomoč gibalno oviranim študentom, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim v smislu dostopa, pomoči pri pisanju zapiskov, dogovarjanja s profesorji glede opravljanja izpitov, podpore, svetovanja in podobnega, torej pri aktivnostih, ki jih študenti brez pomoči sicer ne morejo opraviti. V sodelovanju z vodstvom fakultete in tehnično-gospodarskim sektorjem se trudimo tudi za izboljšanje pogojev pri odpravljanju fizičnih ovir, omogočanju dostopa do posebej prilagojenih računalnikov (denimo računalnika z braillovo vrstico), omogočanju parkiranja ter lažje orientacije slepim in slabovidnim študentom po fakulteti. Delo je zelo raznoliko, saj se posamezni študenti srečujejo z zelo različnimi ovirami in težavami.

Tutorstvo za tuje študente

Obstaja tudi tutorstvo za tuje študente; naši tutorji jih pričakajo ob prihodu, jim pomagajo čez najbolj težavno začetno obdobje in jim asistirajo pri navezavi stikov. Tutorji in tuji študenti se družijo zlasti ob grških glagolih, gurmanskih srečanjih, večernih zabavah, filmskih večerih in ekskurzijah po Sloveniji.

Tutorstvo kot izbirni predmet

Tutorji imamo možnost uveljavljati tutorsko dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT). Tutorsko delo lahko uveljavljamo kot zunanji izbirni predmet samo enkrat v času študija na posamezni stopnji. Več informacij lahko dobite pri tutorjih, pa tudi na portalu e‑Izobraževanje FF, na Facebooku in na elektronskem naslovu tutorstvo@ff.uni-lj.si.

Tutorski priročnik

Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani – druga, dopolnjena izdaja (pdf)