Konstantina Agnantopoulou

k.agnad@hotmail.com

Življenjepis

Konstantina Agnantopoulou je študirala zgodovino in arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Solunu. Na državnem tekmovanju učiteljev v letu 2007 je dosegla visok rezultat in bila imenovana za srednješolsko profesorico v grškem izobraževalnem sistemu. Uči staro grščino, moderno grščino ter grško književnost in zgodovino. Govori tudi angleško, srbsko in hrvaško ter pozna osnove slovenščine in italijanščine. V študijskem letu 2015/16 v Ljubljani poučuje začetni tečaj nove grščine, opisno slovnico nove grščine ter novogrško književnost in civilizacijo.

Predmeti v študijskem letu 2017/2018

PRVA STOPNJA

Nova grščina, začetni tečaj (vaje)

DRUGA STOPNJA

Opisna slovnica nove grščine I (vaje)

Opisna slovnica nove grščine II

Opisna slovnica nove grščine III (vaje)

Opisna slovnica nove grščine IV