lekt. Barbara Šega Čeh

barbara.sega@guest.arnes.si

Življenjepis

Barbara Šega-Čeh je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1980 diplomirala iz francoščine in latinščine (oboje pod A). Med letoma 1974 in 1978 je honorarno poučevala latinščino in francoščino na Gimnaziji Poljane, leta 1980 pa se je redno zaposlila kot profesorica latinščine na OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani. Od leta 1984 do 1988 je bila hkrati zaposlena tudi na FF kot zunanja sodelavka, kjer je predavala didaktiko klasičnih jezikov in poučevala kot lektorica. Leta 1988 se je redno zaposlila na Oddelku za klasično filologijo FF, najprej kot asistentka za latinski jezik in književnost, potem pa kot lektorica. Na matičnem oddelku je predavala specialno didaktiko klasičnih jezikov in poučevala latinščino na lektoratih različnih oddelkov. Zdaj že vrsto let vodi lektorske vaje iz latinščine na Oddelku za arheologijo in na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF v Ljubljani. Je tudi članica Akademskega zbora FF. Ob svojem strokovnem in pedagoškem delu se ukvarja predvsem s prevajanjem in je leta 2003 za prevod Ovidijeve pesnitve Umetnost ljubezniprejela Sovretovo nagrado.

Prevodne monografije

Ovidius Naso, P., Umetnost ljubezni, s spremno besedo Ovidijeva pesniška umetnost. Ljubljana: Modrijan, 2002.

Ovidius Naso, P., Zdravila za ljubezen, s spremno besedo Ovidijeva erotodidaktična umetnost in njen čas. Ljubljana: Modrijan, 2004.

Ovidius Naso, P., Nega ženskega obraza, s spremno besedo. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Ovidius Naso, P., Umetnost ljubezni in Nega ženskega obraza, s spremno študijo Ovidijeva erotodidaktična poezija, 2. izd., Ljubljana: Modrijan, 2011, Ljubljana.

Ovidius Naso, P., Metamorfoze I. – III., Ljubljana: Modrijan, 2013.

Strokovni prevod

Veyne, P., Rimska erotična elegija : ljubezen, poezija in zahod,(1.- 9. poglavje). Ljubljana: SH – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992.

Strokovni in poljudno strokovni članki

Propercijeva elegija in Avgustova moralna država. V: Keria. – Letn. 1, št. 1–2, Ljubljana, 1999.

Moralni vidiki izobraževanja v starem Rimu. V: Keria. – Letn. 2, št. 1, Ljubljana, 2000.

Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Latinščina 1 (za študente arheologije)

Latinščina 2 (za študente arheologije)

Latinščina 1 (za študente španščine)