lekt. Breda Čop

breda.cop@guest.arnes.si

Življenjepis

Breda Čop je študirala latinščino, grščino in francoščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani v letih 1981–1985. Honorarno je poučevala latinščino na osnovnih šolah v Ljubljani in na gimnaziji v Škofji Loki. V šolskem letu 1984/85 je bila redno zaposlena na Gimnaziji Poljane. Od 1986 do 1993 je bila bibliotekarka na Oddelku za klasično filologijo, od študijskega leta 1991/92 dalje vodi lektorske vaje iz latinščine, v obdobju 1991 do 1993 obenem z delom v knjižnici. Od 1993 je lektorica za latinski jezik. Za vaje iz latinščine je napisala učbenika Aurea Roma in Salve, Urbs aeterna! – V študijskih letih 2007/2008 in 2008/2009 je na Medicinski fakulteti poučevala predmet medicinska terminologija; sestavila je gradivo za študente splošne in dentalne medicine. Leta 2015/2016 je prevzela tudi predmet veterinarska terminologija na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Knjige

Aurea Roma: Učbenik za latinščino. 1. del. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000.

Aurea Roma: Učbenik za latinščino. 1. in 2. del. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2004.

Aurea Roma: Učbenik za latinščino. 3., dopolnjena izdaja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2005.

Aurea Roma: Slovarček. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2005.

Salve, Urbs aeterna. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012.

Razprave, članki in strokovni prispevki

»Latinske tujke med mladimi«. Vestnik Društva za tuje jezike in književnosti 20 (1986): 88–117.

»Latinske prvine v sodobni slovenščini«. Latina & Graeca 31 (1988): 3–41.

»Pismo gospodu Josipu Lovrenčiču«. Goriški letnik : Zbornik Goriškega muzeja 18 (1991): 121 124.

(Skupaj z Renato Hrovatič) »Bibliografija akad. prof. dr. Kajetana Gantarja«.Živa antika 45 ( 1996): 11–22.

(Skupaj z Renato Hrovatič in Zalo Rott) »Bibliografija akad. prof. dr. Kajetana Gantarja od 1953 – 2010«. Keria 12 (2010): 441–464.

(Skupaj s Petrom Weissom in Alenko Porenta) »Dušan Čop: bibliografija 1956 – 2007«. Jezikoslovni zapiski 18 (2012): 235–238.

Prevodi

Bernard iz Clairvauxa: Žena, ogrnjena s soncem. Stična: Cistercijanski samostan, 1994.

Bernard iz Clairvauxa: Svetloba dni. Stična: Cistercijanski samostan,1999.

Bernard iz Clairvauxa: Hvalnice Devici Mariji: Stična: Cistercijanski samostan, 2003.

Avguštin. »Govor 272«. Tretji dan 10 (1998): 54.

Avguštin. »Govor 341«. Tretji dan 10 (1998): 55–56.

Prevod latinskih besedil. V: Pisma Jožeta Plečnika Emiliji Fon (ur. Elizabeta Petruša – Štrukelj), Ljubljana: Rokus, 2002.

Celotna bibliografija: Cobiss
Predmeti v študijskem letu 2017/18

PRVA STOPNJA

Latinski jezik I (za študente umetnostne zgodovine)

Latinski jezik II (za študente umetnostne zgodovine)

Latinski jezik III (za študente umetnostne zgodovine)

Latinski jezik IV (za študente umetnostne zgodovine)

DRUGA STOPNJA

Latinščina za franciste A1 (za študente francoščine)

Latinščina za franciste A2 (za študente francoščine)