Govorilne ure in izpiti

Govorilne

Martin Benedik, lektor

Soba 327, v pokoju: po predhodnem dogovoru preko e-pošte.


Breda Čop, lektorica

Soba 327: petek, 15.30-17.00 (razen 23. 6. in 8. 9.).


akademik dr. Kajetan Gantar, zaslužni profesor

Soba 329: po dogovoru.


dr. Matej Hriberšek, docent

Soba 328: sreda, 14.00-15.30.

Roki ustnih izpitov so objavljeni v visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Prijavite se najmanj tri dni pred izbranim rokom. Za kolokvije iz obvezne lektire se prijavite v času govorilnih ur ali preko elektronske pošte (matej.hribersek at ff.uni-lj.si).


dr. Andreja Inkret, asistentka

Soba 328: ponedeljek, 9.30-11.00 (5. 6. – 10. 7., 28. 8. – 15. 9.; 26. 6. ni govorilnih ur).


dr. Jerneja Kavčič, izredna profesorica

Soba 328: četrtek, 11.30-13.00.

Roki ustnih izpitov so objavljeni v visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Prijavite se najmanj tri dni pred izbranim rokom. Ustni izpiti se lahko opravljajo tudi po dogovoru. Za kolokvije iz obvezne lektire se prijavite v času govorilnih ur ali preko elektronske pošte (jerneja.kavcic at guest.arnes.si).


dr. Marko Marinčič, redni profesor

Soba 329: torek, 12.00-13.30 (6. 6., 13. 6., 20. 6., 2.8. in od 22. 8. dalje).

Ustni izpiti in kolokviji bodo vsak teden po dogovoru. Prijavite se v času govorilnih ur ali preko elektronske pošte (markomarincic at gmail.com). Roki pisnih izpitov so objavljeni v visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Prijavite se najmanj tri dni pred izbranim rokom.


dr. David Movrin, docent

Soba 329: sreda, 10.00 (od 17. 7. do 1.8. ni govorilnih ur).

Izpitni roki so objavljeni v visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Prijavite se najmanj tri dni pred izbranim rokom.


dr. Brane Senegačnik, docent

Soba 327: sreda, 12.00.

Ustni izpiti in kolokviji bodo v obdobju predavanj v času govorilnih ur po predhodnem dogovoru.
Roki v izpitnem obdobju so objavljeni v visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Prijavite se najmanj tri dni pred izbranim rokom.


akademik dr. Primož Simoniti, zaslužni profesor

Soba 329: po dogovoru.


Barbara Šega Čeh, lektorica

Soba 327: v času junijskega izpitnega obdobja ob sredah, 13h; 31. 8., 1. 9., 14. 9. in 15. 9. (študenti bodo o urah obveščeni preko e-pošte); v času počitnic za vsebinska vprašanja dosegljiva na: barbara.sega@guest.arnes.si.

Za izpite pri predmetu Latinščina 1 in 2 za arheologe in romaniste so roki objavljeni v visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Prijavite se najmanj tri dni pred izbranim rokom.


dr. Špela Tomažinčič, asistentka

Soba 327: ponedeljek, 15.30-17.00.


dr. Sonja Weiss, docentka

Soba 329: torek, 6 .6., 17.00-18.00 in četrtek, 8. 6., 9.40-10.25; 12. 6. – 7. 7. ob ponedeljkih, 12.00-13.30; 21. 8. – 30. 9. ob četrtkih, 12.00-13.30; med 10. 7. in 20. 8. ni govorilnih ur.

Roki kolokvijev ter pisnih in ustnih izpitov so objavljeni v visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Prijavite se najmanj tri dni pred izbranim rokom. Za kolokvije iz obvezne lektire se prijavite v času govorilnih ur ali preko elektronske pošte (s.weiss at siol.com).