Tečaji


Luxembourg_Cathédrale_Notre-Dame_Latin_inscription_1613


Latinščina

Začetni in nadaljevalni tečaji latinščine (Latinščina 1 in Latinščina 2), vsak v obsegu dveh tedenskih ur skozi dva semestra, sta vsem študentom Filozofske fakultete kot izbirni predmet na voljo brezplačno. Študenti se seznanijo z glasoslovjem, oblikoslovjem, sintakso in besediščem latinskega jezika, tako da so po dveh letih sposobni s pomočjo slovarja brati izvirna latinska besedila.


Anthologia_Palatina_page_83_Prooimion_Kyklos_tou_Agathia


Stara grščina

Začetni in nadaljevalni tečaji stare grščine (Grščina 1 in Grščina 2), vsak v obsegu dveh tedenskih ur skozi dva semestra, sta vsem študentom Filozofske fakultete kot izbirni predmet na voljo brezplačno. Študenti pridobijo znanje grške pisave in izgovora, oblikoslovja, sintakse in besedišča klasične grščine, tako da so po dveh letih sposobni s pomočjo slovarja brati izvirna grška besedila.


moderna


Moderna grščina

Tečaji nove grščine so odprti vsem, ki jih zanimata sodobna grščina in današnja Grčija. Začetni tečaj je namenjen slušateljem brez predznanja nove grščine, nadaljevalni tečaj pa vsem, ki so že spoznali osnove tega jezika. Namenjen je utrjevanju in poglabljanju osnovnega besedišča ter učenju zahtevnejših slovničnih značilnosti (pretekli in prihodnji čas, sklanjatve redkejših samostalnikov in pridevnikov). Na voljo je več skupin:

1) začetni tečaj (skupina 1 / skupina 2);

2) konverzacijski tečaj (tudi kot priprava na diferencialni izpit za vpis na drugostopenjski študijski program Grški jezik, književnost in kultura, smer Novogrški jezik, književnost in kultura).

Tečaji nove grščine potekajo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Aškerčevi 2. Cena 60‐urnega tečaja z DDV je 359 € za zunanje udeležence ter 239 € za redne študente 1. in 2. stopnje ter za študente 3. stopnje Univerze v Ljubljani.

Začetni tečaj 1 vodi Emmanouil Perakis ob torkih od 18.00 do 19.35 v predavalnici 345; tečaj se začne sredi oktobra.

Začetni tečaj 2 vodi Emmanouil Perakis ob torkih od 19.40 do 21.15 v predavalnici 345; tečaj se začne sredi oktobra.

Konverzacijski tečaj vodi Georgios Politakis ob ponedeljkih od 19.40 do 21.15 v predavalnici 024; tečaj se začne sredi oktobra.


Tečaji


Izpiti

Vse podatke o izpitih pri posameznem predmetu dobite v začetku leta pri predavateljih.

V sodelovanju z Centrom za grški jezik (Κέντρο Ελληνικής γλώσσας), osrednjo grško ustanovo za jezikovno učenje odraslih in preverjanje jezikovnega znanja, izvajamo na oddelku tudi splošne izpite za certifikat znanja grščine (Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας), ki se opravljajo praviloma vsako leto maja na štirih mednarodno primerljivih zahtevnostnih stopnjah; ter posebne izpite iz znanja poslovnega jezika (Επαγγελματικό Πιστοποιητικό): zanje se vsako leto razpišejo trije roki.

Izpiti iz znanja grškega jezika v maju 2018 (Prijavnica / Vprašalnik / Vprašalnik za A1). Prijave so odprte od 1. februarja do 25. marca 2018 na temu namenjenem portalu.


Tečaj


Informacije

Več podatkov dobite v oddelčnem tajništvu v tretjem nadstropju FF levo, v sobi 344; odprto je vsak delovnik od 11h do 13h, v sredo pa od 11h do 15h. Na voljo so vam tudi tudi na telefonski številki (01) 241‑1420 ali po e‐pošti na naslovu ziva.borak@ff.uni-lj.si.