Anthologia_Palatina_page_83_Prooimion_Kyklos_tou_Agathia