Kontakt

Kontakt


Oddelek za klasično filologijo

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

telefon +386–1-241‑1420, telefaks +386–1-241‑1421

Predstojnica oddelka

doc. dr. Sonja Weiss

Namestnica predstojnice

izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

Tajništvo

asist. Živa Borak

Kontakt