Kontakt

Kontakt


Oddelek za klasično filologijo

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

telefon +386–1‑241‑1420

Predstojnica oddelka

doc. dr. Sonja Weiss

Namestnica predstojnice

izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

Tajništvo

Živa Borak

Kontakt