Kontakt

Kontakt


Oddelek za klasično filologijo

Filo­zof­s­ka fakul­te­ta Uni­verze v Ljubl­jani

Ašk­erče­va 2, 1000 Ljubl­jana

tele­fon +386–1‑241‑1420