Kontakt

Kontakt


Oddelek za klasično filologijo

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

telefon +386-1-241-1420, telefaks +386-1-241-1421

Predstojnik oddelka

red. prof. dr. Marko Marinčič

Namestnica predstojnika

doc. dr. Sonja Weiss

Tajništvo

asist. Živa Borak

Kontakt