Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Študij v tujini

Oddelek za klasično filologijo ima pogodbe za izmenjavo študentov in profesorjev trenutno sklenjene z Univerzo na Dunaju (6 mesecev na leto), z Masarykovo univerzo v Brnu (18 mesecev na leto), s Karlovo univerzo v Pragi (15 mesecev na leto), z Aristotelovo univerzo v Solunu (15 mesecev na leto), z Univerzo v Atenah (15 mesecev na leto), z Univerzo v Zagrebu (10 mesecev na leto), z Univerzo v Foggii (5 mesecev na leto) ter z Univerzo v Milanu (10 mesecev na leto). Vse v zvezi s študijskimi izmenjavami ureja mednarodna pisarna Filozofske fakultete, ki je za svoje dosežke prejela priznanje Univerze v Ljubljani, posebej za delo v študenti v okviru programa Erasmus pa tudi priznanje CMEPIUS.

Erasmus+

Erasmus+ je nov program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa ter evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja. Program spodbuja individualno mobilnost študentov ter učnega osebja, projekte intenzivnih programov (poletne in zimske šole), večstranske projekte in mreže.

V okviru programa Erasmus+ lahko vsak študent del rednih študijskih obveznosti pri vpisanem programu namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; sem sodi tudi priprava diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog. Opravljene obveznosti v tujini se nato priznajo na domači univerzi. V okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi lahko študent opravi tudi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Študijska izmenjava in praktično usposabljanje s tem omogočata spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in veliko novih stikov. Erasmus+ pri tem ponuja opravljanje rednih študijskih obveznosti na partnerski instituciji; opravljanje prakse v podjetju v tujini; plačano šolnino v tujini; priznane obveznosti, opravljene v tujini; ter finančno pomoč.

Mednarodna dejavnost univerze

Univerza v Ljubljani kot celota sodeluje z več kot 30 visokošolskimi institucijami na področju Južne in Vzhodne Evrope in na podlagi drugih dvostranskih sporazumov z več kot stotimi institucijami v tujini. Mednarodno sodelovanje poteka zlasti v okviru programa Erasmus+, kjer članice izmenjujejo študente in zaposlene z več kot 1400 članicami univerz v Evropi. To so najprej izmenjave v programu Erasmus+ s programskimi in partnerskimi državami, nato pa CEEPUS (Central European Exchange Program) in izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov in individualne izmenjave. K povečanju števila izmenjanih študentov prispeva tudi vključenost v izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja in udeležba študentov na poletnih šolah. Poleg tega se vse bolj uveljavlja organizacija intenzivnih programov in razvoj skupnih mednarodnih predmetnikov.

Univerza se dejavno vključuje v mednarodna združenja, kot je denimo Utrechtska mreža (UN), ki je tesno povezana s konzorcijem univerz MAUI/univerze v ZDA in konzorcijem univerz AEN/univerze v Avstraliji. Aktivna je tudi v združenju univerz UNICA (združenje univerz glavnih mest). Od leta 2003 je Univerza polnopravna članica EUA, Evropskega združenja univerz, ki obravnava zadeve povezane z visokim šolstvom in raziskovalno politiko. V istem letu se je UL vključila tudi v združenje EUCEN (University Continuing Education Network), ki obravnava teme, ki so povezane z vseživljenjskim učenjem. Je članica CEI (Central European Initiative). V letu 2011 se je pridružila mreži univerz IRUN in 2012 združenju univerz EU2S2.

Štipendije in vabila

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Programi Erasmus+ za študente Univerze v Ljubljani


Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM


Partnerstva in članstva Univerze v Ljubljani v mednarodnih združenjih


Priložnosti za študij v tujini, ki so odprte študentom Univerze v Ljubljani


Svetovna mreža Univerze v Ljubljani


Kontakti univerzitetnih služb za izmenjave


Mednarodno sodelovanje

Poziv k sodelovanju na mednarodnem kolokviju
Paideia e Humanitas: to form and educate yesterday and today


Vabilo k sodelovanju na konferenci On the Soul


Razpis štipendij Onassisove fundacije

Razpis (v angleščini)
Več informacij.


Štipendije francoske vlade


Mednarodno sodelovanje