Oglasna deska

Deska


Škrabčeve štipendije

Škrabčeva ustanova je na svoji spletni strani (https://www.skrabceva-ustanova.si/si/razpisi) objavila (17.) razpis za štipendije v študijskem letu 2020–2021. Štipendije so namenjene tudi klasičnim filologom. Razpis in infomacije najdete na spodnji povezavi ter na spletnih straneh Škrabčeve ustanove zgoraj.

Razpis


Možnosti brezgotovinskega plačila članarin in terjatev v knjižnicah OHK v času izrednih razmer

V času, ko so knjižnice OHK FF zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo zaprte, je neporavnane terjatve (npr. zamudnino, članarino) možno poravnati z negotovinskim plačilom. Za navodila in informacije o tem se po e‑pošti obrnite na oddelčno knjižnico, v kateri je terjatev nastala oziroma v kateri želite podaljšati članstvo. Ker je nekaterim uporabnikom v zadnjem mesecu poteklo članstvo, ga lahko na tak način podaljšajo in si s tem zagotovijo dostop do spletnih baz.


Zagovori zaključnih del na daljavo

V času trajanja ukrepov v zvezi s trenutnimi razmerami je po dogovoru mogoče opravljati zagovore zaključnih del na daljavo preko različnih aplikacij. Študent, ki bi želel v tem času oddati in zagovarjati zaključno delo, naj za navodila kontaktira oddelčno tajništvo po e‑pošti.


Prosti dostop do učbenikov Cambridge Core v času pandemije

Cambridge University Press je odprl prosti dostop do več kot 700 svojih učbenikov. Med drugimi so dostopne tudi znamenite rumeno-zelene komentirane izdaje grških in latinskih izvirnikov in drugi učbeniki, vsekakor vredno obiska. Dostop je omogočen do konca maja 2020. Učbeniki so dostopni na spletni strani Cambridge Core.

Namig: če povezava do učbenikov ne deluje, poskusite ponovno.


PODALJŠANJE UKREPOVZVEZIKORONAVIROSOM

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep. Do vključno 13. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020. Strokovne službe bodo v tem času operativne oddaljeno po e‑pošti. Izposojeno knjižnično gradivo bo sproti podaljšano.


Študentske izmenjave 2020/21 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija)

Razpise z informacijami in prijavnice najdete na naslednjih povezavah:

Rszpis MAUI

Prijava MAUI

Razpis REARI-RJ

Prijava REARI-RJ

Razpis AEN

Prijava AEN

Prijave oddajte do 10. 2. 2020 v Službi za mednarodno sodelovanje UL. Več informacij lahko študenti najdejo na spletnih straneh:

AEN http://www.aen-online.com/

MAUI http://www.midamericauniversities.org/

REARI-RJ http://www.reari-rj.org/index.php/en/


Obvestilo (doc. dr. Sonja Weiss)

V času izpitnega obdobja bo imela doc. dr. Sonja Weiss govorilne ure ob torkih, 16.00−17.30.


Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce v Ljubljani

Utrechtska mreža bo podelila do 20 štipendij v višini 1000€ študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+/ npr. zaradi krajšega termina mobilnosti). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na II ali III stopnji študija. Mobilnost si študentje organizirajo sami, na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost lahko traja od 1. do 6. mesecev. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti jeod 1.4.2020 do 31. 3. 2021.

Prijave, ki naj vsebujejo:

- Prijavo ( application form)

- Motivacijsko pismo v angleškem jeziku

- Priporočilno pismo v angleškem jeziku in

- Potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (ki ga izda profesor ali gostujoča univerza)

naj študentje oz. mladi raziskovalci posredujejo Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana do 1.februarja 2020.

Univerza v Ljubljani lahko nominira do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

Več informacij in prijavna dokumentacija na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/


Razpis Erasmus+ 2020/2021 in informativni dan

Razpis in vsa navodila v zvezi s prijavo najdete na tej povezavi. Rok za oddajo prijave preko Vis‑a in oddajo natisnjene prijave s prilogami na oddelku je 17. 12. Zainteresirani vabljeni tudi na Erasmus informativni dan, ki bo v petek, 29. 11. 2019, ob 14.00 v predavalnici 15.


Štipendije Grške vlade za udeležbo na tečajih in seminarjih o novogrškem jeziku in kulturi v Grčiji

Odprt je poziv za prijave za štipendiranje tečajev in seminarjev o novogrškem jeziku in kulturi v Grčiji. Poziv in prijavnico najdete na spodnjih povezavah.

Poziv

Prijavnica


Naknadni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2019/20

Naknadni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2019/20 bo odprt do porabe sredstev oz. predvidoma 20. 7. 2020. Za študente, ki bi se želeli naknadno prijaviti, je pogoj prijave, da imajo za prakso že urejen Learning Agreement (torej že urejeno prakso pri izbranem delodajalcu). Rok prijave za študente je vsaj 15 delovnih dni pred začetkom prakse. Za prijavo je treba oddati v Mednarodno pisarno s strani oddelka potrjeno prijavnico ter že urejen Learning Agreement. Več informacij najdete na tej povezavi.


Seznam obvezne lektire 2019/2020

Seznam obvezne lektire za študijsko leto 2018/19 najdete na naslednjih povezavah: prva stopnja in druga stopnja. Poleg kolokvijev, ki so delne obveznosti pri nekaterih izpitih, morajo študenti do konca 3. letnika opraviti tudi pregledni izpit iz celotne rimske oziroma grške književnosti, ki ga je mogoče opravljati v štirih delih:

- Grška književnost: 1) arhaično obdobje (do perzijskih vojn), 2) klasično obdobje, 3) helenizem (od smrti Aleksandra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grška književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

- Rimska književnost: 1) zgodnja in srednja republika (do Sule); 2) pozna republika (od Sule do Ciceronove smrti); 3) avgustejsko obdobje (od Ciceronove smrti do vključno Ovidija); 4) obdobje cesarstva od Avgustove smrti do Kasiodorja.

Priporočljivo je, da študenti to izpitno obveznost povežejo z izpitom in izbranega poglavja latinske ali grške književnosti, ki pokriva večji del enega od štirih obdobij. Natančnejša navodila in priporočeno literaturo najdete na zgornji povezavi.


Študij in štipendiranje v Franciji

Vljudno vabljeni na predstavitev možnosti študija in štipendij v Franciji, ki bo v četrtek 7. novembra ob 10. uri v Modri sobi (št. 526).

Možnosti študija in štipendiranja v Franciji bo predstavila ga. Marion Moreau, atašejka za raziskovalno in univerzitetno sodelovanje s Francoskega inštituta v Sloveniji.


Štipendije Zvezne republike Nemčije (DAAD 2020/2021)

Na tej povezavi je objavljen razpis za štipendije DAAD. Vse ostale informacije najdete na spletni strani: www.funding-guide.de.


Obvestilo glede izbirnih predmetov na drugi stopnji
Študenti druge stopnje izjemoma lahko izbirajo tudi zunanje izbirne predmete iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov, vendar le na podlagi soglasja oddelka, pod pogojem, da tega predmeta na prvi stopnji še niso opravili. Seznam izbirnih predmetov prve stopnje in njihove vsebine so objavljeni na spletni strani FF. Več informacij o postopku najdete tu.

Pojasnilo k izboru lektire

Izbor lektire pri posameznem predmetu se ne nanaša na leto vpisa predmeta, ampak na izbor tekočega študijskega leta. Če v letu, ko je imel študent predmet vpisan, lektire ni opravil, jo mora opravljati po izboru tekočega leta, in ne po izboru, ki je veljal ob vpisu predmeta. V izogib dodatnemu opravljanju kolokvijev naj študent pred opravljanjem natančno pregleda izbor lektire za tekoče leto.


Dostop do baze L’annee philologique

Do baze lahko dostopate iz prostorov FF ali od doma, preko oddaljenega dostopa – Mrežnik. Oddaljen dostop je namenjen vsem članom OHK, dostop iz prostorov FF pa ni vezan na članstvo. V kratkem bo urejen tudi dostop preko DiKUL‑a in OHK digitalne knjižnice.


Vpis in obnavljanje članstva v knjižnicah OHK FF

Na začetku študijskega leta morate študenti FF v matični oddelčni knjižnici urediti članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj prinesite študentsko izkaznico (oz. potrdilo o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti 1. letnika prve stopnje in tisti, ki se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisujete na FF, se v knjižnice OHK FF vpišete ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice, kjer izpolnite pristopno izjavo. Priporočamo, da obrazec pristopne izjave natisnete in ga že izpolnjenega prinesete v knjižnico. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate z vzorcem pristopne izjave. Študenti dvodisciplinarnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Študenti višjih letnikov ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice obnovite članstvo.


Prevedbe obveznosti za prehod s starega na bolonjski študijski program (6. 9. 2016)

Prevedbe najdete na tej povezavi. Za pojasnila in dodatne informacije se obrnite na oddelčno tajništvo.


052 Roman_Pantheon_-_dome_by_night