Oglasna deska

Deska


Obvestilo (izr. prof. dr. Jerneja Kavčič) – govorilne ure

V četrtek, 18. 10., bodo govorilne ure pri izr. prof. dr. Jerneji Kavčič zaradi odpadlega zagovora v običajnem terminu.


Zagovor magistrskega dela – prestavljen

Zaradi bolezni je zagovor magistrskega dela Kristine Simčič z naslovom Podoba Aleksandra Velikega in antičnih Makedoncev v slovenski in grški strokovno‐znanstveni publicistiki prestavljen na četrtek, 25. 10., ob 13.50 v predavalnici 345. Vabljeni!


Obvestilo (lekt. Breda Čop)

Od 18. 10 do predvidoma 26. 10. odpadejo vse obveznosti pri lekt. Bredi Čop.


Obvestilo (izr. prof. dr. Jerneja Kavčič)

V četrtek, 18. 10., bodo govorilne ure pri izr. prof. dr. Jerneji Kavčič izjemoma potekale od 18.00−19.30.


Nov delovni čas knjižnice

Knjižnica za klasično filologijo bo po novem ob sredah odprta 11.00−13.00 in 14.00−17.00. Ostale dni bo odprta kot doslej, 10.00−13.00.


Nov postopek oddaje zaključnih del in postopek preverjanja podobnosti vsebine

S 1. 10. 2018 sta v veljavo stopila nova pravilnika o zaključevanju študija na prvi in drugi stopnji. Novost je ta, da študenti oddajate zaključna dela v Vis, nato pa tajništvo sproži program za preverjanje podobnosti vsebine. Več o postopkih in oba pravilnika s povezavo do navodil za študente najdete na naslednjih povezavah:

Pravilnik in navodila – 1. stopnja

Pravilnik in navodila – 2. stopnja

Na tej povezavi pa najdete še navodila UL.


Seznam obvezne lektire 2018/2019

Seznam obvezne lektire za študijsko leto 2018/19 najdete na naslednjih povezavah: prva stopnja in druga stopnja. Poleg kolokvijev, ki so delne obveznosti pri nekaterih izpitih, morajo študenti do konca 3. letnika opraviti tudi pregledni izpit iz celotne rimske oziroma grške književnosti, ki ga je mogoče opravljati v štirih delih:

- Grška književnost: 1) arhaično obdobje (do perzijskih vojn), 2) klasično obdobje, 3) helenizem (od smrti Aleksandra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grška književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

- Rimska književnost: 1) zgodnja in srednja republika (do Sule); 2) pozna republika (od Sule do Ciceronove smrti); 3) avgustejsko obdobje (od Ciceronove smrti do vključno Ovidija); 4) obdobje cesarstva od Avgustove smrti do Kasiodorja.

Priporočljivo je, da študenti to izpitno obveznost povežejo z izpitom in izbranega poglavja latinske ali grške književnosti, ki pokriva večji del enega od štirih obdobij. Natančnejša navodila in priporočeno literaturo najdete na zgornji povezavi.


Obvestilo (red. prof. dr. Marko Marinčič)

Red. prof. dr. Marko Marinčič bo imel zadnje govorilne ure v septembru v sredo, 26. 9., ob 16.00. V oktobru govorilnih ur zaradi gostovanja v tujini ne bo imel, s predavanji pa bo pričel 5. novembra. Za konzultacije glede diplomskih nalog ipd. bo na razpolago na elektronski pošti. Nadomestni termini za izpadla predavanja in seminarje bodo določeni naknadno, po dogovoru s študenti in glede na razpoložljivost predavalnic.


Naknadni razpis Erasmus+ za poletni semester 2018/19

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2018/2019 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do srede 10. 10. 2018 v natisnjeni obliki oddate podpisane s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja v Mednarodno pisarno FF. Besedilo razpisa najdete na tej povezavi.

Prijava je možna izključno za letni semester 2018/2019.

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest:

KODA UNIVERZE ODDELEK STOPNJA ŠTUDIJA DRŽAVA PROSTA MESTA ŠTEVILO MESECEV
PL WARSZAW01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski PL 1 5
F NANCY43 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski FR 4 20
PL GDANSK01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski PL 1 5
F NANCY48 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski FR 1 5
B GENT01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski B 4 20
HU BUDAPES47 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski HU 2 10
D KOLN01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski D 2 5
I Milano01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski I 2 10
G THESSAL01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski G 3 15
CZ PRAHA07 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski CZ 3 15
HR ZAGREB01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski HR 2 10
CZ BRNO05 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski CZ 3 18
A WIEN01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski, doktorski A 1 6
G ATHINE01 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski G 3 15
I FOGGIA03 Oddelek za klasično filologijo dodiplomski, podiplomski I 3 5

Vpis v tečaje tujih jezikov na Filozofski fakulteti

Informacije o tečajih najdete na tej povezavi: http://www.ff.uni-lj.si/node/12123


Pojasnilo k izboru lektire

Izbor lektire pri posameznem predmetu se ne nanaša na leto vpisa predmeta, ampak na izbor tekočega študijskega leta. Če v letu, ko je imel študent predmet vpisan, lektire ni opravil, jo mora opravljati po izboru tekočega leta, in ne po izboru, ki je veljal ob vpisu predmeta. V izogib dodatnemu opravljanju kolokvijev naj študent pred opravljanjem natančno pregleda izbor lektire za tekoče leto.


Štipendije DAAD 2019/20

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de ter na tej povezavi.

Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E‐naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


Obvestilo glede prijavljanja na izpite

V skladu z novim Statutom UL in Študijskim redom UL se je spremenil 18. člen PRAVILNIKAIZPITNEM REDU FF, ki pravi:

Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od treh tednov. Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom izpita. Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil.

Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva (do 12h) dan pred izpitom.


Navodila za diplomske in magistrske naloge

Navodila za izdelavo zaključnih nalog boste našli na naslednjih povezavah. Naloge morajo biti skladne z objavljenimi pravili.

Diplomske

Magistrske


Rotary scholarship

Štipendija je namenjena študentom, ki bi želeli študijsko leto preživeti na univerzah Tübingen, Stuttgart ali Hohenheim. Pogoj je znanje nemškega jezika. Več informacij najdete tu.


Štipendije Madžarske

Informacije


Obvestilo v zvezi s študentskimi nagradami FF in Prešernovo nagrado

Z letošnjim študijskim letom Filozofska fakulteta podeljuje nagradi FF dveh vrst: dekanovo oziroma dekanjino nagrado študentom Filozofske fakultete, namenjeno najboljšim delom po posameznih oddelkih, in do štiri Nahtigalove nagrade študentom Filozofske fakultete, namenjene najboljšim delom na celotni fakulteti. Pravilnik, navodila in obrazce za prijavo najdete na tej povezavi.


Dostop do baze L’annee philologique

Do baze lahko dostopate iz prostorov FF ali od doma, preko oddaljenega dostopa – Mrežnik. Oddaljen dostop je namenjen vsem članom OHK, dostop iz prostorov FF pa ni vezan na članstvo. V kratkem bo urejen tudi dostop preko DiKUL‐a in OHK digitalne knjižnice.


Vpis in obnavljanje članstva v knjižnicah OHK FF

Na začetku študijskega leta morate študenti FF v matični oddelčni knjižnici urediti članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj prinesite študentsko izkaznico (oz. potrdilo o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti 1. letnika prve stopnje in tisti, ki se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisujete na FF, se v knjižnice OHK FF vpišete ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice, kjer izpolnite pristopno izjavo. Priporočamo, da obrazec pristopne izjave natisnete in ga že izpolnjenega prinesete v knjižnico. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate z vzorcem pristopne izjave. Študenti dvodisciplinarnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Študenti višjih letnikov ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice obnovite članstvo.


Prevedbe obveznosti za prehod s starega na bolonjski študijski program (6. 9. 2016)

Prevedbe najdete na tej povezavi. Za pojasnila in dodatne informacije se obrnite na oddelčno tajništvo.


052 Roman_Pantheon_-_dome_by_night
Obvestilo glede zagovora magistrske naloge (5. 9. 2016)

Študent se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/mentorjev (v primeru somentorstva pa še somentorja), da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (obrazec št. 2), in ko izpolni vse preostale obveznosti po študijskem programu, v katerega je vpisan.

Študent mora v tajništvu oddelka skupaj s podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti oddati magistrsko delo v elektronski obliki in ustrezno število vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega mora 1 izvod (oziroma 2 v primeru skupnega magistrskega dela) oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane. Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (obrazec št. 3).

Natančnejša navodila za oddajo magistrskega dela, prijavo na zagovor, obrazce in tehnična navodila za izdelavo naloge najdete v fakultetnem pravilniku:

pdfPravilnik o magistrskem delu in zaključku študija