Oglasna deska

Deska


Obvestilo (doc. dr. Andreja Inkret)

Danes, 11. 11., odpadejo govorilne ure pri doc. dr. Andreji Inkret. Dosegljiva je po e‑pošti.


Obvestilo (izr. prof. dr. Jerneja Kavčič)

Zaradi maturitetne komisije bodo govorilne ure pri izr. prof. dr. Jerneji Kavčič v tem tednu izjemoma v sredo, 13. 11., od 13.00−14.30.


Obvestilo (doc. dr. Brane Senegačnik)

V tednu 11.–15. 11. odpadejo vse obveznosti pri doc. dr. Branetu Senegačniku. Predavanja bodo nadomeščena v dogovoru s študenti.


Štipendije Grške vlade za udeležbo na tečajih in seminarjih o novogrškem jeziku in kulturi v Grčiji

Odprt je poziv za prijave za štipendiranje tečajev in seminarjev o novogrškem jeziku in kulturi v Grčiji. Poziv in prijavnico najdete na spodnjih povezavah.

Poziv

Prijavnica


Simpozij Kaj je duša?

Oddelek za filozofijo ob še neobjavljenem prevodu Aristotelovega spisa O duši Antona Doklerja iz leta 1933 prireja simpozij. Program najdete na tej povezavi.


Naknadni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2019/20

Naknadni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2019/20 bo odprt do porabe sredstev oz. predvidoma 20. 7. 2020. Za študente, ki bi se želeli naknadno prijaviti, je pogoj prijave, da imajo za prakso že urejen Learning Agreement (torej že urejeno prakso pri izbranem delodajalcu). Rok prijave za študente je vsaj 15 delovnih dni pred začetkom prakse. Za prijavo je treba oddati v Mednarodno pisarno s strani oddelka potrjeno prijavnico ter že urejen Learning Agreement. Več informacij najdete na tej povezavi.


Seznam obvezne lektire 2019/2020

Seznam obvezne lektire za študijsko leto 2018/19 najdete na naslednjih povezavah: prva stopnja in druga stopnja. Poleg kolokvijev, ki so delne obveznosti pri nekaterih izpitih, morajo študenti do konca 3. letnika opraviti tudi pregledni izpit iz celotne rimske oziroma grške književnosti, ki ga je mogoče opravljati v štirih delih:

- Grška književnost: 1) arhaično obdobje (do perzijskih vojn), 2) klasično obdobje, 3) helenizem (od smrti Aleksandra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grška književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

- Rimska književnost: 1) zgodnja in srednja republika (do Sule); 2) pozna republika (od Sule do Ciceronove smrti); 3) avgustejsko obdobje (od Ciceronove smrti do vključno Ovidija); 4) obdobje cesarstva od Avgustove smrti do Kasiodorja.

Priporočljivo je, da študenti to izpitno obveznost povežejo z izpitom in izbranega poglavja latinske ali grške književnosti, ki pokriva večji del enega od štirih obdobij. Natančnejša navodila in priporočeno literaturo najdete na zgornji povezavi.


Študij in štipendiranje v Franciji

Vljudno vabljeni na predstavitev možnosti študija in štipendij v Franciji, ki bo v četrtek 7. novembra ob 10. uri v Modri sobi (št. 526).

Možnosti študija in štipendiranja v Franciji bo predstavila ga. Marion Moreau, atašejka za raziskovalno in univerzitetno sodelovanje s Francoskega inštituta v Sloveniji.


Štipendije Zvezne republike Nemčije (DAAD 2020/2021)

Na tej povezavi je objavljen razpis za štipendije DAAD. Vse ostale informacije najdete na spletni strani: www.funding-guide.de.


Obvestilo glede izbirnih predmetov na drugi stopnji
Študenti druge stopnje izjemoma lahko izbirajo tudi zunanje izbirne predmete iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov, vendar le na podlagi soglasja oddelka, pod pogojem, da tega predmeta na prvi stopnji še niso opravili. Seznam izbirnih predmetov prve stopnje in njihove vsebine so objavljeni na spletni strani FF. Več informacij o postopku najdete tu.

Pojasnilo k izboru lektire

Izbor lektire pri posameznem predmetu se ne nanaša na leto vpisa predmeta, ampak na izbor tekočega študijskega leta. Če v letu, ko je imel študent predmet vpisan, lektire ni opravil, jo mora opravljati po izboru tekočega leta, in ne po izboru, ki je veljal ob vpisu predmeta. V izogib dodatnemu opravljanju kolokvijev naj študent pred opravljanjem natančno pregleda izbor lektire za tekoče leto.


Dostop do baze L’annee philologique

Do baze lahko dostopate iz prostorov FF ali od doma, preko oddaljenega dostopa – Mrežnik. Oddaljen dostop je namenjen vsem članom OHK, dostop iz prostorov FF pa ni vezan na članstvo. V kratkem bo urejen tudi dostop preko DiKUL‑a in OHK digitalne knjižnice.


Vpis in obnavljanje članstva v knjižnicah OHK FF

Na začetku študijskega leta morate študenti FF v matični oddelčni knjižnici urediti članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj prinesite študentsko izkaznico (oz. potrdilo o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti 1. letnika prve stopnje in tisti, ki se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisujete na FF, se v knjižnice OHK FF vpišete ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice, kjer izpolnite pristopno izjavo. Priporočamo, da obrazec pristopne izjave natisnete in ga že izpolnjenega prinesete v knjižnico. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate z vzorcem pristopne izjave. Študenti dvodisciplinarnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Študenti višjih letnikov ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice obnovite članstvo.


Prevedbe obveznosti za prehod s starega na bolonjski študijski program (6. 9. 2016)

Prevedbe najdete na tej povezavi. Za pojasnila in dodatne informacije se obrnite na oddelčno tajništvo.


052 Roman_Pantheon_-_dome_by_night