Oglasna deska

Deska


Zagovor magistrske naloge

V ponedeljek, 17. 12., bo Anja Božič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom »Niso namenjene v tisk – Tebi velja njih obisk«: Neobjavljena dela dr. Joža Lovrenčiča – pesniška zbirka Nič Niče, kronika Brat Honorat in prevod Ovidijevih Metamorfoz. Zagovor bo ob 12.10 v predavalnici 325. Vabljeni.


Obvestilo

V petek, 14. 12., bo knjižnica izjemoma odprta 11.30−13.30. Tajništvo bo zaprto.


Mednarodni praznik žensk: POVABILOSODELOVANJU

Drage študentke in študenti klasične filologije!

Letošnji dan žena bomo obeležile malo drugače kot do sedaj, in sicer z medoddelčno razstavo! Razstava, ki se bo otvorila en dan pred mednarodnim praznikom, 7. marca 2019, bo namenjena predstavljanju uspešnih, a manj poznanih slovenskih in tujih družboslovk, humanistk in jezikoslovk.

Vsak oddelek bo razstavljal po eno slovensko in eno tujo predstavnico. O kandidatkah odločate vi.

Organizatorke razstave, predstavnice v ŠOFF in ŠSFF zato prosimo, da nam sporočite, katere so po vašem mnenju izjemne slovenske in tuje klasične filologinje, ki bi jih radi na razstavi predstavili širši javnosti.

Vaše predloge z utemeljitvami sprejemamo do 20. decembra 2018 na elektronski naslov 8.marec.ff@gmail.com.


Obvestilo (doc. dr. Branko Senegačnik)

V petek, 7. 12., zaradi neodložljivih obveznosti odpade seminar pri doc. dr. Senegačniku. Predavanja potekajo po urniku.


Razpis ERASMUS+

Na povezavi Mednarodne pisarne najdete razpisa za Eramsus+ za študijski izmenjavo in Erasmus+ za praktično usposabljanje. Rok za prijavo preko VISa in natisnjene prijave s prilogami na oddelku je do vključno torka, 18. 12. 2018.

Informativni dan za zainteresirane študente kot tudi koordinatorice in koordinatorje bo v petek, 23. 11. 2018, ob 14.00 v predavalnici 15.

Informacije in navodila za prijav nadete na spodnjih povezavah.

Razpis Erasmus+

Navodila in informacije Erasmus+

Razpis Erasmus+ praktičo usposabljanje

Navodila in informacije Erasmus+ praksa


10. Grošljev simpozij – vabilo k sodelovanju

Več informacij najdete tu.


Nov postopek oddaje zaključnih del in postopek preverjanja podobnosti vsebine

S 1. 10. 2018 sta v veljavo stopila nova pravilnika o zaključevanju študija na prvi in drugi stopnji. Novost je ta, da študenti oddajate zaključna dela v Vis, nato pa tajništvo sproži program za preverjanje podobnosti vsebine. Več o postopkih in oba pravilnika s povezavo do navodil za študente najdete na naslednjih povezavah:

Pravilnik in navodila – 1. stopnja

Pravilnik in navodila – 2. stopnja

Na tej povezavi pa najdete še navodila UL.


Seznam obvezne lektire 2018/2019

Seznam obvezne lektire za študijsko leto 2018/19 najdete na naslednjih povezavah: prva stopnja in druga stopnja. Poleg kolokvijev, ki so delne obveznosti pri nekaterih izpitih, morajo študenti do konca 3. letnika opraviti tudi pregledni izpit iz celotne rimske oziroma grške književnosti, ki ga je mogoče opravljati v štirih delih:

- Grška književnost: 1) arhaično obdobje (do perzijskih vojn), 2) klasično obdobje, 3) helenizem (od smrti Aleksandra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grška književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

- Rimska književnost: 1) zgodnja in srednja republika (do Sule); 2) pozna republika (od Sule do Ciceronove smrti); 3) avgustejsko obdobje (od Ciceronove smrti do vključno Ovidija); 4) obdobje cesarstva od Avgustove smrti do Kasiodorja.

Priporočljivo je, da študenti to izpitno obveznost povežejo z izpitom in izbranega poglavja latinske ali grške književnosti, ki pokriva večji del enega od štirih obdobij. Natančnejša navodila in priporočeno literaturo najdete na zgornji povezavi.


Pojasnilo k izboru lektire

Izbor lektire pri posameznem predmetu se ne nanaša na leto vpisa predmeta, ampak na izbor tekočega študijskega leta. Če v letu, ko je imel študent predmet vpisan, lektire ni opravil, jo mora opravljati po izboru tekočega leta, in ne po izboru, ki je veljal ob vpisu predmeta. V izogib dodatnemu opravljanju kolokvijev naj študent pred opravljanjem natančno pregleda izbor lektire za tekoče leto.


Štipendije DAAD 2019/20

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de ter na tej povezavi.

Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E‐naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


Obvestilo glede prijavljanja na izpite

V skladu z novim Statutom UL in Študijskim redom UL se je spremenil 18. člen PRAVILNIKAIZPITNEM REDU FF, ki pravi:

Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od treh tednov. Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom izpita. Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil.

Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva (do 12h) dan pred izpitom.


Navodila za diplomske in magistrske naloge

Navodila za izdelavo zaključnih nalog boste našli na naslednjih povezavah. Naloge morajo biti skladne z objavljenimi pravili.

Diplomske

Magistrske


Rotary scholarship

Štipendija je namenjena študentom, ki bi želeli študijsko leto preživeti na univerzah Tübingen, Stuttgart ali Hohenheim. Pogoj je znanje nemškega jezika. Več informacij najdete tu.


Štipendije Madžarske

Informacije


Obvestilo v zvezi s študentskimi nagradami FF in Prešernovo nagrado

Z letošnjim študijskim letom Filozofska fakulteta podeljuje nagradi FF dveh vrst: dekanovo oziroma dekanjino nagrado študentom Filozofske fakultete, namenjeno najboljšim delom po posameznih oddelkih, in do štiri Nahtigalove nagrade študentom Filozofske fakultete, namenjene najboljšim delom na celotni fakulteti. Pravilnik, navodila in obrazce za prijavo najdete na tej povezavi.


Dostop do baze L’annee philologique

Do baze lahko dostopate iz prostorov FF ali od doma, preko oddaljenega dostopa – Mrežnik. Oddaljen dostop je namenjen vsem članom OHK, dostop iz prostorov FF pa ni vezan na članstvo. V kratkem bo urejen tudi dostop preko DiKUL‐a in OHK digitalne knjižnice.


Vpis in obnavljanje članstva v knjižnicah OHK FF

Na začetku študijskega leta morate študenti FF v matični oddelčni knjižnici urediti članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj prinesite študentsko izkaznico (oz. potrdilo o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti 1. letnika prve stopnje in tisti, ki se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisujete na FF, se v knjižnice OHK FF vpišete ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice, kjer izpolnite pristopno izjavo. Priporočamo, da obrazec pristopne izjave natisnete in ga že izpolnjenega prinesete v knjižnico. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate z vzorcem pristopne izjave. Študenti dvodisciplinarnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Študenti višjih letnikov ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice obnovite članstvo.


Prevedbe obveznosti za prehod s starega na bolonjski študijski program (6. 9. 2016)

Prevedbe najdete na tej povezavi. Za pojasnila in dodatne informacije se obrnite na oddelčno tajništvo.


052 Roman_Pantheon_-_dome_by_night
Obvestilo glede zagovora magistrske naloge (5. 9. 2016)

Študent se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/mentorjev (v primeru somentorstva pa še somentorja), da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (obrazec št. 2), in ko izpolni vse preostale obveznosti po študijskem programu, v katerega je vpisan.

Študent mora v tajništvu oddelka skupaj s podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti oddati magistrsko delo v elektronski obliki in ustrezno število vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega mora 1 izvod (oziroma 2 v primeru skupnega magistrskega dela) oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane. Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (obrazec št. 3).

Natančnejša navodila za oddajo magistrskega dela, prijavo na zagovor, obrazce in tehnična navodila za izdelavo naloge najdete v fakultetnem pravilniku:

pdfPravilnik o magistrskem delu in zaključku študija