Oglasna deska

Deska


Obvestilo glede izbirnih predmetov na drugi stopnji
Študenti druge stopnje izjemoma lahko izbirajo tudi zunanje izbirne predmete iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov, vendar le na podlagi soglasja oddelka, pod pogojem, da tega predmeta na prvi stopnji še niso opravili. Seznam izbirnih predmetov prve stopnje in njihove vsebine so objavljeni na spletni strani FF. Več informacij o postopku najdete tu.

Zagovor magisterija

V sredo, 25. 9., bo Ana Bembič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom »Podoba Julijana Odpadnika v zgodovinopisju Amijana Marcelina«. Zagovor bo ob 9. 15 v predavalnici 309.

Vabljeni!


Obvestilo (red. prof. dr. Marko Marinčič)

Danes, 17. 9., zaradi udeležbe na konferenci odpadejo govorilna ura pri red. prof. dr. Marku Marinčiču.


Zagovor magisterija

V petek, 20. 9., bo ob 13.00 v predavalnici 434 zagovor magistrske naloge z naslovom »Juan Luis Vives in De institutione feminae christianae: Renesančni humanist in njegovo delo«.

Vabljeni!


FILOZOFSKA FILHARMONIJA IN ŠTUDENTSKI PEVSKI ZBOR FILOZOFSKE FAKULTETE IŠČETA NOVELANE

Filozofska filharmonija, simfonični orkester Filozofske fakultete, in Študentski pevski zbor FF vabita študente in zaposlene na Filozofski fakulteti, da se nam pridružijo v skupnem muziciranju pod vodstvom red. prof. dr. Gregorja Pompeta (orkester) in asist. dr. Tjaše Ribizel (zbor).

AVDICIJI bosta:

za ORKESTER

- v sredo, 18. septembra 2019, ob 9.00 v učilnici 535B (Oddelek za muzikologijo).

- v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ob 19.30 v učilnici 535B (Oddelek za muzikologijo).

S seboj prinesite inštrumente!

za ZBOR

- v sredo, 18. septembra 2019, ob 17.00 v knjižnici Oddelka za muzikologijo.

- v torek, 8. oktobra 2019, ob 17.00 v knjižnici Oddelka za muzikologijo.

Igranje v orkestru poteka v okviru predmeta Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 1.

Petje v zboru poteka v okviru predmeta Glasbena praksa: Vokalna skupina 1.

Predmeta sta voljo kot zunanja izbirna predmeta, potekata celo študijsko leto in vsak predmet prinese 4 kreditne točke.

Prosimo, da se na avdicijo prijavite na e‑mail: vesna.venisnik@ff.uni-lj.si

Filozofska filharmonija https://www.facebook.com/filozofska.filharmonija

Študentki pevski zbor https://www.facebook.com/spzff/


Naknadni razpis za študijsko izmenjavo Erasmus+ za leto 2019/2020

Informacije o razpisu in postopku prijave najdete na tej povezavi.


Poletni urnik

V juliju, avgustu in septembru bosta knjižnica in tajništvo za klasično filologijo odprta:

  • knjižnica: pon.–pet. 10.00–13.00
  • tajništvo: pon.–pet. 11.00–13.00

Štipendije francoske vlade

Na tej povezavi najdete informacijo o štipendijah francoske vlade. Štipendije so namenjene študiju na vseh področjih razen umetnosti: http://www.institutfrance.si/stipendije-za-studij.html


GLAS 2019 – call for papers

Poziv za sodelovanje na regionalni študentski konferenci klasične filologije GLAS 2019, ki bo potekala v Zadru, najdete tu.


Nov postopek oddaje zaključnih del in postopek preverjanja podobnosti vsebine

S 1. 10. 2018 sta v veljavo stopila nova pravilnika o zaključevanju študija na prvi in drugi stopnji. Novost je ta, da študenti oddajate zaključna dela v Vis, nato pa tajništvo sproži program za preverjanje podobnosti vsebine. Več o postopkih in oba pravilnika s povezavo do navodil za študente najdete na naslednjih povezavah:

Pravilnik in navodila – 1. stopnja

Pravilnik in navodila – 2. stopnja

Na tej povezavi pa najdete še navodila UL.


Seznam obvezne lektire 2018/2019

Seznam obvezne lektire za študijsko leto 2018/19 najdete na naslednjih povezavah: prva stopnja in druga stopnja. Poleg kolokvijev, ki so delne obveznosti pri nekaterih izpitih, morajo študenti do konca 3. letnika opraviti tudi pregledni izpit iz celotne rimske oziroma grške književnosti, ki ga je mogoče opravljati v štirih delih:

- Grška književnost: 1) arhaično obdobje (do perzijskih vojn), 2) klasično obdobje, 3) helenizem (od smrti Aleksandra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grška književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

- Rimska književnost: 1) zgodnja in srednja republika (do Sule); 2) pozna republika (od Sule do Ciceronove smrti); 3) avgustejsko obdobje (od Ciceronove smrti do vključno Ovidija); 4) obdobje cesarstva od Avgustove smrti do Kasiodorja.

Priporočljivo je, da študenti to izpitno obveznost povežejo z izpitom in izbranega poglavja latinske ali grške književnosti, ki pokriva večji del enega od štirih obdobij. Natančnejša navodila in priporočeno literaturo najdete na zgornji povezavi.


Pojasnilo k izboru lektire

Izbor lektire pri posameznem predmetu se ne nanaša na leto vpisa predmeta, ampak na izbor tekočega študijskega leta. Če v letu, ko je imel študent predmet vpisan, lektire ni opravil, jo mora opravljati po izboru tekočega leta, in ne po izboru, ki je veljal ob vpisu predmeta. V izogib dodatnemu opravljanju kolokvijev naj študent pred opravljanjem natančno pregleda izbor lektire za tekoče leto.


Štipendije DAAD 2019/20

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de ter na tej povezavi.

Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E‑naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


Obvestilo glede prijavljanja na izpite

V skladu z novim Statutom UL in Študijskim redom UL se je spremenil 18. člen PRAVILNIKAIZPITNEM REDU FF, ki pravi:

Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od treh tednov. Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom izpita. Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil.

Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva (do 12h) dan pred izpitom.


Navodila za diplomske in magistrske naloge

Navodila za izdelavo zaključnih nalog boste našli na naslednjih povezavah. Naloge morajo biti skladne z objavljenimi pravili.

Diplomske

Magistrske


Rotary scholarship

Štipendija je namenjena študentom, ki bi želeli študijsko leto preživeti na univerzah Tübingen, Stuttgart ali Hohenheim. Pogoj je znanje nemškega jezika. Več informacij najdete tu.


Štipendije Madžarske

Informacije


Obvestilo v zvezi s študentskimi nagradami FF in Prešernovo nagrado

Z letošnjim študijskim letom Filozofska fakulteta podeljuje nagradi FF dveh vrst: dekanovo oziroma dekanjino nagrado študentom Filozofske fakultete, namenjeno najboljšim delom po posameznih oddelkih, in do štiri Nahtigalove nagrade študentom Filozofske fakultete, namenjene najboljšim delom na celotni fakulteti. Pravilnik, navodila in obrazce za prijavo najdete na tej povezavi.


Dostop do baze L’annee philologique

Do baze lahko dostopate iz prostorov FF ali od doma, preko oddaljenega dostopa – Mrežnik. Oddaljen dostop je namenjen vsem članom OHK, dostop iz prostorov FF pa ni vezan na članstvo. V kratkem bo urejen tudi dostop preko DiKUL‑a in OHK digitalne knjižnice.


Vpis in obnavljanje članstva v knjižnicah OHK FF

Na začetku študijskega leta morate študenti FF v matični oddelčni knjižnici urediti članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj prinesite študentsko izkaznico (oz. potrdilo o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti 1. letnika prve stopnje in tisti, ki se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisujete na FF, se v knjižnice OHK FF vpišete ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice, kjer izpolnite pristopno izjavo. Priporočamo, da obrazec pristopne izjave natisnete in ga že izpolnjenega prinesete v knjižnico. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate z vzorcem pristopne izjave. Študenti dvodisciplinarnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Študenti višjih letnikov ob prvem obisku svoje oddelčne knjižnice obnovite članstvo.


Prevedbe obveznosti za prehod s starega na bolonjski študijski program (6. 9. 2016)

Prevedbe najdete na tej povezavi. Za pojasnila in dodatne informacije se obrnite na oddelčno tajništvo.


052 Roman_Pantheon_-_dome_by_night
Obvestilo glede zagovora magistrske naloge (5. 9. 2016)

Študent se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/mentorjev (v primeru somentorstva pa še somentorja), da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (obrazec št. 2), in ko izpolni vse preostale obveznosti po študijskem programu, v katerega je vpisan.

Študent mora v tajništvu oddelka skupaj s podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti oddati magistrsko delo v elektronski obliki in ustrezno število vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega mora 1 izvod (oziroma 2 v primeru skupnega magistrskega dela) oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane. Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (obrazec št. 3).

Natančnejša navodila za oddajo magistrskega dela, prijavo na zagovor, obrazce in tehnična navodila za izdelavo naloge najdete v fakultetnem pravilniku:

pdfPravilnik o magistrskem delu in zaključku študija