Oglasna deska

Deska

Obvestilo – izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Jerneji Kavčič so prestavljene s četrtka, 21. 9., na petek, 22. 9., ob 9h.

 


Knjižnica in tajništvo v septembru

Med 14. 9. -22. 9. bo knjižnica zaradi bibliotekarskega izobraževanja odprta naslednje dni:

četrtek, 14. 9., 11.00-14.00

ponedeljek, 18. 9., 10.00-13.00

sreda, 20. 9., 11.00-14.00

petek, 22. 9., 10.00-13.00

 

Za nujna vprašanja bo tajništvo odprto po naslednjem urniku:

četrtek, 14. 9., 16.00-17.00

petek, 15. 9., 14.00-15.00

ponedeljek-četrtek, 18. 9. – 21. 9., 17.00-18.00

petek, 22. 9., ZAPRTO

Vprašanja lahko naslovite tudi na ziva.borak@ff.uni-lj.si.


Naknadni razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v letnem semestru 2017-2018

Rok za prijavo je 6. 10. 2017. Prosta mesta in navodila najdete tu.

 


Štipendije Grčije za poletni seminar grškega jezika in kulture v študijskem letu 2017/2018

Rok za prijavo je 6. 9. 2017. Razpis najdete na tej povezavi: štipendije 2017-18.


Štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) 2017/18

Razpis

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

 


Obvestilo o poletnem urniku študentske svetovalnice

Študentska svetovalnica bo do jesenskega izpitnega obdobja delovala samo preko elektronske pošte. Vsa vprašanja v zvezi s prepisi, komisijskim opravljanjem izpitov, podaljšanjem statusa in drugimi študijskimi zadevami lahko v tem času pošljete na svetovalnica@ssff.si . Z uradnimi urami bomo ponovno začeli v času jesenskega izpitnega obdobja.


OBVESTILO ZA ŠTUDENTE

Obveščamo vas, da oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo v študijskem letu 2017/18 razpisuje po 5 prostih mest za študente drugih študijskih smeri na FF pri naslednjih obveznih izbirnih predmetih:

Nemški jezik 1 in 2

lekt. dr. Saša Podgoršek

 

Italijanski jezik 1 in 2

lekt. mag. Kaja Brecelj

 

Pogoj za prijavo: Za 1. letnik ni pogoja, za drugi letnik je pogoj znanje vsaj na ravni A2.

Obseg predmetov in kreditne točke: Vsi predmeti so celoletni in obsegajo 4 ure na teden (120 ur na letni ravni) in 6 KT.

 Urnik:

Pouk poteka na Zavetiški 5 (na Viču nasproti gimnazije Vič).

Nemščina 1: tor. in čet. 9.40 – 11.20 v P3 in P1                               

Nemščina 2: tor. 8.00 – 9.40 v P3 in čet od 11.20 – 13.00 P1

 

Italijanščina 1: tor. in čet. 9.40-11.20 v P2

Italijanščina 2: tor. 8.00-9.40 in čet. 11.20-13.00 v P2

 

Načini ocenjevanja: Pisni in ustni izpit.

Podrobnejše info.:

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2017/etnologija_e_predstavitveni_zbornik_2017-18.pdf


 

Poletni delovni čas v knjižnici (6. 6. 2017)

Knjižnica bo v času med 1. 6. – 30. 9. odprta 10.00 – 13.00, ob sredah 11.00 – 15.00. V času kolektivnega dopusta, 1. 8. – 14. 8., bosta knjižnica in tajništvo zaprta.


Govorilne ure poleti (5. 6. 2017)

Govorilne ure v poletnem času najdete na tej povezavi.

 


Fulbright
Fulbrightov natečaj (8. 5. 2017)

Fulbrightov program nudi doktorskim študentom in doktorjem znanosti možnost raziskovanja v ZDA. Rok prijave je 17.7.2017.

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je na svoji spletni strani objavilo Fulbrightov natečaj za raziskovalno gostovanje v ZDA in sicer za gostovanje:

  • doktorskih študentov v trajanju 9 mesecev (2 semestra) in
  • doktorjev znanosti v trajanju 4-5 mesecev (1 semester).

Natečaj je odprt za vse znanstvene discipline, rok za vložitev vloge pa je 17. 7. 2017.

Pogoji, postopek prijave ter vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani Veleposlaništva ZDA.

Izbrani kandidati bodo poleg sredstev s strani ZDA lahko del sredstev pridobili tudi preko razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/objavljen-fulbright-natecaj/


Konferenca GLAS (6. 4. 2017)

Med 14. in 16. julijem letos se bo v Ljubljani odvijala 3. regionalna konferenca študentov klasične filologije GLAS (Graecae Latinaeque Antiquitatis Studentes), ki jo organiziramo študentje in študentke našega oddelka.

GLAS je konferenca, ki povezuje študente klasične filologije s področja jugovzhodne Evrope. Prvič se je odvila leta 2015 v Beogradu, lansko leto pa v Sofiji. Nastala je po zgledu študentske jezikoslovne konference STULIKON, ki povezuje študente jezikoslovja s področja bivše Jugoslavije in je lani prav tako potekala na naši fakulteti.

Konference v Ljubljani se bo udeležilo 34 študentov iz Srbije, Hrvaške, Makedonije, Bolgarije, Grčije in Slovenije.

Vabljeni k sodelovanju!

pdf GLAS – call for papers (pdf)


Menjava izbirnih predmetov (31. 1. 2017)

Študenti lahko zamenjajo izbirne predmete:

–  najkasneje do 30. oktobra tekočega študijskega leta, če se predmet izvaja v zimskem semestru, in

–  najkasneje v tridesetih dneh po začetku letnega semestra, če se predmet izvaja v letnem semestru, če so še na voljo prosta mesta.

Kasneje smejo študenti menjati izbirne predmete samo, če so izpolnjeni trije pogoji:

  1. če izvajalec predmeta to dovoli;
  2. če so na predmetu, predvidenem za zamenjavo, še prosta mesta;
  3. če za zamenjavo obstajajo utemeljeni razlogi, med katere sodijo naknadno spremenjene okoliščine izvajanja, na katere študent ni imel vpliva (naknadna sprememba urnika, ki vpliva na obiskovanje predmetov na temeljnem programu, neizvajanje predmeta itd.) ali daljša odsotnost študenta (študijska izmenjava, daljša bolezen, materinstvo/očetovstvo).

Utemeljene razloge mora študent izkazati v ustrezno oddani prošnji, ki so ji dodana dokazila.


Seznam obvezne lektire 2016/2017 (26. 10. 2016)

Seznam obvezne lektire za študijsko leto 2016/17 najdete na tej povezavi: lektira 2016/17. Poleg kolokvijev, ki so delne obveznosti pri nekaterih izpitih, morajo študenti do konca 3. letnika opraviti tudi pregledni izpit iz celotne rimske oziroma grške književnosti, ki ga je mogoče opravljati v štirih delih:

– Grška književnost: 1) arhaično obdobje (do perzijskih vojn), 2) klasično obdobje, 3) helenizem (od smrti Aleksandra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grška književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

– Rimska književnost: 1) zgodnja in srednja republika (do Sule); 2) pozna republika (od Sule do Ciceronove smrti); 3) avgustejsko obdobje (od Ciceronove smrti do vključno Ovidija); 4) obdobje cesarstva od Avgustove smrti do Kasiodorja.

Priporočljivo je, da študenti to izpitno obveznost povežejo z izpitom in izbranega poglavja latinske ali grške književnosti, ki pokriva večji del enega od štirih obdobij. Natančnejša navodila in priporočeno literaturo najdete na zgornji povezavi. Lektiro za 2. stopnjo najdete tu.


Prevedbe obveznosti za prehod s starega na bolonjski študijski program (6. 9. 2016)

Prevedbe najdete na tej povezavi. Za pojasnila in dodatne informacije se obrnite na oddelčno tajništvo.


052 Roman_Pantheon_-_dome_by_night
Obvestilo glede zagovora magistrske naloge (5. 9. 2016)

Študent se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/mentorjev (v primeru somentorstva pa še somentorja), da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (obrazec št. 2), in ko izpolni vse preostale obveznosti po študijskem programu, v katerega je vpisan.

Študent mora v tajništvu oddelka skupaj s podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti oddati magistrsko delo v elektronski obliki in ustrezno število vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega mora 1 izvod (oziroma 2 v primeru skupnega magistrskega dela) oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane. Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (obrazec št. 3).

Natančnejša navodila za oddajo magistrskega dela, prijavo na zagovor, obrazce in tehnična navodila za izdelavo naloge najdete v fakultetnem pravilniku:

pdf Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija