Razlike med programi na prvi stopnji

Kratka ponazoritev razlik med prvostopenjskimi programi na Oddelku za klasično filologijo – med dvopredmetnim programom Latinski jezik, književnost in kultura, dvopredmetnim programom Grški jezik, književnost in kultura ter samostojnim enopredmetnim programom Antični in humanistični študiji.

Kliknite za podrobno predstavitev razlik

Interdisciplinarni doktorski študijski program

Doktorski študij latinskega in grškega jezika, književnosti in kulture je vključen v skupni doktorski program Humanistika in družboslovje (smeri Jezikoslovje in Literarne vede). Manjši del programa je organiziran in povezuje vse študente vsake od smeri, večji pa temelji na samostojnem raziskovalnem delu in individualnih konzultacijah z mentorjem in drugimi sodelavci s slovenskih in tujih univerz.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni magistrski pedagoški)

Poglobljeno znanje latinščine ter poznavanje latinske književnosti in kulture starega, srednjega in novega veka, poglobljeno razumevanje jezikovnih struktur in kulturnozgodovinskih kontekstov; usposobljenost za poučevanje latinskega jezika, književnosti in kulture na različnih ravneh izobraževanja.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)

Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni magistrski)

Poglobljeno znanje latinščine ter poznavanje latinske književnosti in kulture starega, srednjega in novega veka, poglobljeno razumevanje jezikovnih struktur in kulturnozgodovinskih kontekstov; usposobljenost za branje, prevajanje in interpretacijo najzahtevnejših besedil, za raziskovanje in popularizacijo latinske kulture vseh obdobij.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)

Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni magistrski pedagoški)

Poglobljeno znanje jezika ter poznavanje grške književnosti in kulture klasičnega (smer starogrški jezik) ali novejšega obdobja (smer novogrški jezik), poglobljeno razumevanje jezikovnih struktur in kulturnozgodovinskih kontekstov; usposobljenost za poučevanje grškega jezika, književnosti in kulture na različnih ravneh izobraževanja.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)

Grški jezik književnost in kultura (dvopredmetni magistrski)

Poglobljeno znanje jezika ter poznavanje grške književnosti in kulture klasičnega (smer starogrški jezik) ali novejšega obdobja (smer novogrški jezik), poglobljeno razumevanje jezikovnih struktur in kulturnozgodovinskih kontekstov; usposobljenost za branje, prevajanje in interpretacijo najzahtevnejših besedil, za raziskovanje in popularizacijo grške kulture v različnih obdobjih.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)

Antični in humanistični študiji (enopredmetni magistrski)

Poglobljeno znanje enega od klasičnih jezikov; širok pregled nad literarno in kulturno zgodovino; velik delež vsebinsko organizirane izbirnosti v povezavi s sorodnimi področji (zgodovina, arheologija, umetnostna zgodovina, filozofija, primerjalno jezikoslovje, primerjalna književnost itd.). Možnost enovitega študija stare in nove grščine (smer grška filologija).

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)

Latinski jezik, književnost in kultura (prvostopenjski univerzitetni)

Temeljito znanje latinskega jezika (branje besedil v izvirniku), poznavanje latinske književnosti, zgodovine in kulture od začetkov do novega veka; osnovno znanje klasične grščine in pregledno poznavanje starogrške književnosti; možnost nadaljevanja na drugi stopnji po dvopredmetnem pedagoškem programu, dvopredmetnem nepedagoškem programu ali po enopredmetnem programu Antični in humanistični študiji.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)

Grški jezik, književnost in kultura (prvostopenjski univerzitetni)

Temeljito znanje klasične grščine (branje besedil v izvirniku), poznavanje grške književnosti, zgodovine in kulture; temeljno znanje sodobne grščine in poznavanje sodobne grške kulture; osnovno znanje latinščine, pregledno poznavanje latinske književnosti; možnost nadaljevanja na drugi stopnji po dvopredmetnem pedagoškem programu, po dvopredmetnem nepedagoškem programu ali po enopredmetnem programu Antični in humanistični študiji.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)

Antični in humanistični študiji (prvostopenjski univerzitetni)

Temeljito znanje enega od dveh klasičnih jezikov glede na izbiro smeri (latinska ali grška filologija), osnovno znanje drugega jezika; temeljito poznavanje antične zgodovine ter grške in latinske književnosti in kulture v vseh obdobjih; velik delež vsebinsko organizirane izbirnosti v povezavi s sorodnimi področji (zgodovina, arheologija, umetnostna zgodovina, filozofija, primerjalno jezikoslovje, primerjalna književnost itd.). Možnost nadaljevanja na drugi stopnji z usmeritvijo v latinsko filologijo, v grško filologijo ali v enotni študij stare in sodobne grščine; možnost prehoda na druge drugostopenjske programe.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

(več …)