Antični in humanistični študiji (prvostopenjski univerzitetni)

Temeljito znanje enega od dveh klasičnih jezikov glede na izbiro smeri (latinska ali grška filologija), osnovno znanje drugega jezika; temeljito poznavanje antične zgodovine ter grške in latinske književnosti in kulture v vseh obdobjih; velik delež vsebinsko organizirane izbirnosti v povezavi s sorodnimi področji (zgodovina, arheologija, umetnostna zgodovina, filozofija, primerjalno jezikoslovje, primerjalna književnost itd.). Možnost nadaljevanja na drugi stopnji z usmeritvijo v latinsko filologijo, v grško filologijo ali v enotni študij stare in sodobne grščine; možnost prehoda na druge drugostopenjske programe.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

Predstavitveni zbornik 2018/19

Predstavitveni zbornik 2017/18

Predstavitveni zbornik 2019/20

Predstavitveni zbornik 2020/21