Latinski jezik, književnost in kultura (prvostopenjski univerzitetni)

Temeljito znanje latinskega jezika (branje besedil v izvirniku), poznavanje latinske književnosti, zgodovine in kulture od začetkov do novega veka; osnovno znanje klasične grščine in pregledno poznavanje starogrške književnosti; možnost nadaljevanja na drugi stopnji po dvopredmetnem pedagoškem programu, dvopredmetnem nepedagoškem programu ali po enopredmetnem programu Antični in humanistični študiji.

Kliknite za podrobno predstavitev programa

Predstavitveni zbornik 2018/19

Predstavitveni zbornik 2017/18

Predstavitveni zbornik 2019/20

Predstavitveni zbornik 2020/21