Latinski jezik, književnost in kultura (prvostopenjski univerzitetni)

Temeljito znanje latinskega jezika (branje besedil v izvirniku), poznavanje latinske književnosti, zgodovine in kulture od začetkov do novega veka; osnovno znanje klasične grščine in pregledno poznavanje starogrške književnosti; možnost nadaljevanja na drugi stopnji po dvopredmetnem pedagoškem, dvodisciplinarnem nepedagoškem programu ali po programu Antični in humanistični študiji (enodisciplinarno).

Kliknite za podrobno predstavitev programa

Predstavitveni zbornik 2017/18