Anja Božič

Filologija je zame odpiranje širokih obzorij na vseh področjih humanistike in hkrati skorajda intimna bližina s predmetom študija.