Anja Božič

Filologi­ja je zame odpi­ran­je širokih obzorij na vseh področjih human­is­tike in hkrati sko­ra­j­da intim­na bliži­na s pred­me­tom študi­ja.