Anton Jakša

Kuj me, filologija, kuj! Če sem kremen, se zaiskrim, če jeklo, bom pel, če steklo – naj se zdrobim.