Anton Jakša

Kuj me, filologi­ja, kuj! Če sem kre­men, se zaiskrim, če jek­lo, bom pel, če stek­lo – naj se zdro­bim.