Gašper Kvartič

S kolegi je pri študiju in tudi pri vseh stranskih projektih veselje sodelovati, iste vrste ptiči skupaj letijo.