Gašper Kvartič

S kole­gi je pri študi­ju in tudi pri vseh stran­skih pro­jek­tih vesel­je sode­lo­vati, iste vrste ptiči sku­paj leti­jo.