Matej Prevc

Moja najljubša stvar pri tem študi­ju so lek­tire, obsežni deli latin­skih ali gršk­ih besedil, ki jih je tre­ba pre­brati ter nato razumevan­je pokaza­ti na ust­nem kolokvi­ju; celo v ozračju poznih polet­nih dni in zad­nje­ga roka, kadar se opoldan­sko nebo sveti enako kot takrat, ko je Mar­ij odplul pro­ti Afri­ki, da bi porazil Jugur­to.