Nataša Martina Pintarič

Ljubezen pro­fe­sor­jev do pre­da­vane snovi je očit­na, naj bo to stoiš­ka filo­zofi­ja ali sat­urni­jec.