Polonca Zupančič

Družen­je s pri­jatelji ob pre­bi­ran­ju Kat­u­la. In ob pon­avl­jan­ju nepravil­nih gršk­ih glagolov.