Rok Kuntner

Zame je izkušnja predvsem seminarsko delo s svojo sintezo antične civilizacije, književnosti, filozofije in slovnice, ki se ob izvirniku zlivajo v smiselno in slikovito celoto – ko se ti preko Cezarjevega vojaškega jezika in sloga razkrivajo portret avtorja, njegova taktika, podoba sveta, v katerem je živel in osvajal, pa tudi ključ za vrednotenje njegovih dosežkov.