Tanja Bolko

Pri tem študi­ju se najprej spom­n­im na odprtost in dostop­nost pro­fe­sor­jev – in na kole­gial­nost štu­den­tov.