Tanja Bolko

Pri tem študiju se najprej spomnim na odprtost in dostopnost profesorjev – in na kolegialnost študentov.