Antični in humanistični študiji (enopredmetni magistrski)

Poglobljeno znanje enega od klasičnih jezikov; širok pregled nad literarno in kulturno zgodovino; velik delež vsebinsko organizirane izbirnosti v povezavi s sorodnimi področji (zgodovina, arheologija, umetnostna zgodovina, filozofija, primerjalno jezikoslovje, primerjalna književnost itd.). Možnost enovitega študija stare in nove grščine (smer grška filologija).

Kliknite za podrobno predstavitev programa

Predstavitveni zbornik 2018/19

Predstavitveni zbornik 2017/18

Predstavitveni zbornik 2019/20

Predstavitveni zbornik 2020/21