Študentski svet

Priznanje Študentskega sveta FF Anji Božič in Davidu Movrinu

Med dobitniki priznanj, s katerimi Študentski svet Filozofske fakultete obeležuje študijsko, pedagoško in strokovno odličnost, prepoznano tako s strani študentov kot profesorjev, sta letos kar dva nagrajenca z Oddelka za klasično filologijo. Anja Božič je dobila priznanje za študentsko organiziranje in obštudijsko dejavnost, David Movrin pa za nadpovprečno pedagoško delo.

Strokovnost in inovativnost

Za Anjo Božič so v obrazložitvi ugotovili, da je »v preteklih letih pokazala svojo zanesljivost, odgovornost, timski duh in predanost. Sodelovala je pri organizaciji skoraj vseh dogodkov, ki jih je izvedel naš oddelek. Z veseljem jim je posvetila svoj čas, ki ji ga je gotovo marsikdaj zmanjkovalo. Pri tem je pokazala veliko mero strokovnosti, inovativnosti ter pripravljenosti za delo. Vedno je znala združiti svoje znanje in izkušnje iz obeh strok. Kot odlična moderatorka in animatorka je prevetrila že tradicionalne dogodke.

Med prireditvami, ki jih je pomagala organizirati, izstopa mednarodna študentska konferenca GLAS (Graecae Latinaeque Antiquitatis Studentes) leta 2017. Tu so še mednarodni simpozij Evropski humanizem in njegovi izzivi leta 2017; šola prevajanja iz klasičnih jezikov za dijake Andronicus leta 2017; Ovidijeva dvatisočletnica (Ovidiana) leta 2018; Grošljev simpozij leta 2018; pa vsakoletne oddelčne čajanke in informativni dnevi. Imenitna je bila uprizoritev Vergerijeve komedije Paulus v okviru letošnje Noči raziskovalcev. Življenje in vzdušje na oddelku bi bilo zelo drugačno brez Anjine vneme in širokega nasmeha, ki mu niti najbolj stresne situacije niso prišle do živega.«

Problemsko učenje

Za Davida Movrina so zapisali, da »si pri predmetu zada nalogo, kako študente aktivno vključiti v pedagoški proces. Njegov način dela bi lahko opisali kot problemsko ali izkustveno učenje. S študenti se loteva projektov, ki imajo uporabno vrednost tudi za druge študente in za vse, ki se ukvarjajo z antiko. Tak način dela od študentov zahteva veliko zagnanosti in truda, a na koncu vloženo delo ni poplačano le z oceno, temveč tudi z občutkom zadovoljstva. Hkrati pa na tak način mnogi že zgodaj dobijo svoj prvi vpis v bibliografijo.

Profesor Movrin je eden od pobudnikov živahnega dogajanja na oddelku. V preteklem letu je organiziral sklop dogodkov ob Ovidijevi dvatisočletnici, v katere je vključil študente v vlogi soorganizatorjev, prevajalcev in predavateljev. Septembra 2017 je sodeloval pri organizaciji mednarodnega simpozija Evropski humanizem in njegovi izzivi. Leta 2013 je organiziral mednarodno konferenco Classics and Class o usodi klasične filologije v nekdanjih socialističnih državah. Ob vseh teh dogodkih je močno spodbujal udeležbo študentov. Aktivno jih je vključeval v organizacijo prireditev in jih motiviral za predstavitev lastnih prispevkov kot predpripravo na bodoče nastope na akademskih simpozijih.«

Dvaindvajset priznanj

Vsega skupaj je Študentski svet podelil sedem priznanj za obštudijsko dejavnost, sedem za pedagoško delo, eno za posebni dosežek, tri za študijski dosežek in štiri za strokovno delo. Priznanja za študentsko organiziranje in obštudijsko dejavnost so dobili Anja Božič, Alex Devetak, Matic Ferlan, Amadeja Iskra, Anže Ravnikar, Maja Ličen in Sabina Žakelj. Priznanje za nadpovprečno pedagoško delo so dobili Bojan Djurić, Nataša Hirci, Milena Horvat, Dušan Mlacović, David Movrin, Anja Mrak in Janja Urbas. Priznanje za posebni dosežek je dobil Peter Štih; priznanje za študijski dosežek Marike Grubar, Nisja Naja Resinovič, Maja Ina Ruparčič; priznanje za nadpovprečno strokovno delo pa Sonja Drozdek Šinko, nato celotna glavna pisarna in tajništvo, Renata Kranjčec, Bojana Dragić in Urša Žigon, ter Neža Trdin in Jasna Vanček.