O jeziku poezije

O jeziku poezije v ponedeljek, 3. decembra 2018, na ZRC SAZU

Četrto pesniško-znanstveno srečanje z naslovom O jeziku poezije, na katerem bo svoj prispevek o minevanju in poeziji predstavil tudi Brane Senegačnik z Oddelka za klasično filologijo, nadaljuje vsakoletno prizadevanje za zbližanje poezije in znanosti. Tematiziranje ostre ločnice med omenjenima miselno-raziskovalnima sferama omogoča nadaljnje refleksije in precizacije obeh pojavov. Namen tega ni večja ohlapnost terminologije ali scientifikacije poetičnega, temveč medsebojno učinkovanje za boljše razumevanje poezije, v prvi vrsti z njenim specifičnim odnosom do jezika. Prav jezik v poeziji je osrednja tema letošnjega in prihodnjega posveta.

Prvo srečanje leta 2015 je bilo posvečeno deseti obletnici smrti Daneta Zajca. Drugo srečanje leta 2016 si je za nalogo vzelo razmislek o boleči, za poezijo nadvse pomembni temi, »Poezija in Smrt«. Tretje srečanje je leta 2017 združilo pesnike in raziskovalce na temo »Poezija kot pesnikovo življenje«. Srečanja so se pokazala kot možnost za enodnevno osredotočenost na poezijo, v kateri lahko najdejo svoje mesto tako subtilne pesniške obravnave kot tudi drugačni raziskovalni pristopi k poetičnim podvigom vseh časov. Organizatorje še posebej zanimajo vprašanja poetik, historičnih in individualnih, ter problemi adekvatne interpretacije pesniškega jezika, njegovega učinkovanja in metamorfoz.

Program

3. december 2018, Prešernova dvorana, ZRC SAZU

10.00: Začetek posveta: pozdravni nagovor dr. Ota Lutharja in uvodne besede dr. Neže Zajc

10.15−10.35: dr. Miha Pintarič (FF, Oddelek za romanistiko): Pesmi iz kamna

10.40−11.00: dr. Vittorio Tomelleri (Univerza v Macerati): Giacomo Leopardi v prevodih Anne Ahmatove

11.05−11.25: dr. Blaž Podlesnik (FF, Oddelek za slavistiko): Semantična poetika, politika in etika – ali kaj lahko branje Mandelštama pove o sodobni ruski poeziji in ruskem rapu

11.30−12.00: ddr. Igor Grdina (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): Pesniški jezik med »tehnologijo«, etiko, estetiko in funkcijo

12.00−12.30: odmor s prigrizkom

12.30−12.50: dr. Denis Poniž: Zakaj se sprašujemo Kaj je jezik poezije??

12.55−13.15: dr. Brane Senegačnik (FF, Oddelek za klasično filologijo): Večer prazničnega dne: o minevanju in poeziji – o Giacomu Leopardiju in drugih

13.20−13.40: dr. Andrej Božič (Inštitut Nove revije): »… der Name Ossip kommt auf dich zu …« – O(b) Celanovi prepesnitvi Mandelštama

13.45−14.05: dr. Neža Zajc (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): O pravicah poezije – o Mandelštamovem »posvajanju sirot vekov«

14.10−14.30: dr. Alen Širca (FF, Oddelek za primerjalno književnost): Poeciteta, bistvo pesniškosti, med modernostjo in postmodernostjo v slovenski poeziji

Diskusija

15.00: kosilo

Navedene ure prispevkov in vrstni red predavateljev so okvirni, odvisne od sočasnih okoliščin, in se na dan dogodka lahko spremenijo.