red. prof. dr. Tone Smolej

Biografija

Dr. Tone Smolej je redni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje slovensko-francoske literarne odnose, imagologijo, tematologijo in zgodovino primerjalne književnosti. Uredil je priročnika Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti. Imagološko berilo (2002) in Tematologija. Izbrana poglavja (2007) ter štiri zbornike Društva slovenskih književnih prevajalcev. Skupaj z Matejem Hriberškom je sestavil učbenik Retorične figure (2006), skupaj z Majdo Stanovnik pa je napisal knjigo Anton Ocvirk (2007). Pri založbi ZRC ZRC SAZU pa so izšle tri njegove monografije, in sicer leta 2007 Slovenska recepcija Emila Zolaja (1880−1945), 2008 Iz francoskega poslovenjeno. Prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevoda ter 2015 »Kaj večega poskusiti in postati«. Slovenski pisatelji dunajski študentje (1850−1926). Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete pa je objavil monografiji Slovenska recepcija francoske književnosti od klasicizma do simbolizma (2018) ter Slovenska književnost in visoka šola. Gradec, Dunaj, Krakov, Praga, Ljubljana (1839–1943) (2020). Je tudi soavtor Zgodovine Filozofske fakultete v Ljubljani (2019). Komentiral pa je tudi več slovenskih izdaj francoskih klasikov (Baudelaire: Rože zla; Corneille: Polievkt, Sofoniba, Cina, Ojdip; Hugo: Pesmi o Jutrovem, Molière: Amfitrion; Rousseau: Julija ali nova Heloiza; Zola: Beznica, Umetnina).

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

SMOLEJ, Tone. Lecteurs et lectures slovènes de la Revue de littérature comparée (1927−1960). Revue de littérature comparée. jul./sep. 2010, letn. 84, št. 3, str. 333–347.

SMOLEJ, Tone. Wien in der slowenischen Literatur. Wiener slavistisches Jahrbuch. 2011, bd. 57, str. 178–192.

SMOLEJ, Tone. La réception de Rousseau dans la littérature slovène avant 1941. Revue de littérature comparée. juil./sep. 2012, année 86, no. 3, str. 303–319.

SMOLEJ, Tone. Dunajska študijska leta Moleta, Steleta in Cankarja. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. [Tiskana izd.]. 2012, 48, str. 177–196, 245–246, ilustr.

SMOLEJ, Tone. Brève histoire de la littérature comparée en Slovénie (1925−2015). Revue de littérature comparée. 2014, année 88, no. 4, str. 475–488.

SMOLEJ, Tone. Surovenia bungaku ni okeru wîn zô : hon’yaku. Kitasato Daigaku ippan kyôiku kiyô : annual report of studies in libral arts and sciences. 2016, no. 21, str. 85–101.

SMOLEJ, Tone. »Při takovém pohledu člověk téměř zapomene na tichou vlast.« : slovinští spisovatelé – pražští studenti a doktorandi. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, čís. 1, str. 43–52.

SMOLEJ, Tone. La Slovénie dans la littérature française : paradis et enfer. V: HABCHI, Sobhi (ur.). Plus oultre : mélanges offerts à Daniel-Henri Pageaux. Paris: L’Harmattan, cop. 2007. Str. [121]-129.

SMOLEJ, Tone. Lucien Tesnière in slovenska primerjalna književnost. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. Str. 103–112. Studia litteraria.

SMOLEJ, Tone, PAVIČIĆ, Mladen. Zgodnji komparativist Meltzl in jubilant Grün. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grün : razprave. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. Str. 117–140, ilustr.

SMOLEJ, Tone. La réception d’Émile Zola chez les Slovènes à l’époque de l’Autriche-Hongrie. V: BACHLEITNER, Norbert (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.), ZIEGER, Karl (ur.). Zola en Europe centrale. Valenciennes: Presses universitaires de Valenciennes, cop. 2011. Str. 187–202. Europe(s), 2.

SMOLEJ, Tone, ŠURLA, Andrej. »In temelj srečni vložil si usodi.« : Kratka formativna biografija Jožefa Skrbinška. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. Str. 23–35. Varia, sv. 27.

SMOLEJ, Tone. Sienkiewiczowskie postacie w powieści Frana Finžagara Pod svobodnim soncem. V: WARCHAŁ, Mateusz (ur.). W podróży za słowem : księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Emila Tokarza. Bielsko-Biała: ATH, 2014. Str. 308–315.

SMOLEJ, Tone. »Dumny Polak cierpi w milczeniu« : obraz Polaków w literaturze słoweńskiej. V: GAWLAK, Monika (ur.), ŚWIEŚCIAK, Alina (ur.). Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Katowice: Śląsk; Stowarzyszenie Incjatyw Wydawniczych, 2016. Str. 307–319. Studia o przekładzie, nr. 42.

SMOLEJ, Tone. Von den Mystères de Paris zu den Laibacher Mysterien. V: DANIELCZYK, Julia (ur.), et al. Zurück in die Zukunft – Digitale Medien, historische Buchforschung und andere komparatistische Abenteuer : Festschrift für Norbert Bachleitner zum 60. Geburtstag. sk2016,sk16fik. 1. Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz, 2016. Str. 169–177. Buchforschung, Bd. 9.

SMOLEJ, Tone. »Poslušati pervikrat predavanje iz katedra na univerzi, to se mi je zdelo nekaj!« : slovenski pisatelji – graški študenti (1862−1918). V: KRAMBERGER, Petra (ur.), et al. »Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt« : literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen : Festschrift für Mira Miladinović Zalaznik. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 211–227. Zbirka Slovenske germanistične študije, 14.

SMOLEJ, Tone. Slovenski študent na dunajski univerzi v času nacizma. V: KONDRIČ HORVAT, Vesna (ur.), et al. Literarische Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 135–144, 535, 546. Slovenske germanistične študije, 15.
financer: ARRS, Programi, P6-0265, SI, Medkulturne literarnovedne študije

SMOLEJ, Tone. Les livres français en Carniole et leur influence sur la littérature slovène. V: BOUCHARD, François (ur.), FARINELLI, Patrizia (ur.). Les régions slovènes entre XVIIIe et XIXe siècles : plurilinguisme et transferts culturels à la frontière entre empire des Habsbourg et Venise. Paris: Le manuscrit, 2019. Str. 365–379. Réseau Lumières.

SMOLEJ, Tone. Disertacije s področja slovenske literarne zgodovine. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872−1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 97–110, 418–419.

SMOLEJ, Tone. »Prisegam in obljubljam, da bom humanistične študije gojil z neutrudnim delom.« : slovenski doktorandi na dunajski Filozofski fakulteti (1876−1918). V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872−1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 7–19, 417, ilustr.

SMOLEJ, Tone. Univerzitetno zaledje in habilitacijski postopki naših prvih profesorjev. V: GABRIČ, Aleš (ur.). 100 let Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Slovenska matica: Univerza, 2020. Str. 77–91, ilustr.

SMOLEJ, Tone, STANOVNIK, Majda. Anton Ocvirk. Ljubljana: Nova revija, 2007. 287 str., ilustr. Znameniti Slovenci.

SMOLEJ, Tone, DOLINAR, Darko (urednik), JUVAN, Marko (urednik). Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880−1945). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 210 str. Studia litteraria.

SMOLEJ, Tone. Iz francoskega poslovenjeno : prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevoda. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 219 str., portreti. Zbirka Studia translatoria, 1.

SMOLEJ, Tone. Etwas Größeres zu versuchen und zu werden : Slowenische Schriftsteller als Wiener Studenten, (1850−1926). Göttingen: V&R unipress; [Wien]: Vienna University Press, cop. 2014. 235 str., ilustr. Schriften des Archivs der Universität Wien, Bd. 17.

SMOLEJ, Tone, GRUM, Martin (urednik), TESTEN KOREN, Petra (urednik). »Kaj večega poskusiti in postati« : slovenski pisatelji dunajski študentje (1850−1926). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 222 str., ilustr. Zbirka Življenja in dela, 12, Biografske študije, 8.

SMOLEJ, Tone, STANOVNIK, Majda. Anton Ocvirk : [prigodom sto i desete godišnjice rođenja]. Zagreb: Lara; v Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 418 str., ilustr.

SMOLEJ, Tone. Slovenska recepcija francoske književnosti od klasicizma do simbolizma. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 248 str. Razprave FF.

NEĆAK, Dušan, SMOLEJ, Tone, AJLEC, Kornelija, MIKŠA, Peter, ŠATEJ, Barbara. Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prva e‑izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (232 str.)), ilustr.

NEĆAK, Dušan, SMOLEJ, Tone, AJLEC, Kornelija, MIKŠA, Peter, ŠATEJ, Barbara. Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 232 str., ilustr.

SMOLEJ, Tone. Slovenska književnost in visoka šola : Gradec, Dunaj, Praga, Krakov, Ljubljana (1839−1943). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 232 str., ilustr.

SMOLEJ, Tone, HRIBERŠEK, Matej. Retorične figure. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006. 94 str., ilustr.

Prevodi

OE, Kenzaburo. Ali sploh še obstaja zadnja smrt? ; odlomek iz romana Osebna izkušnja. Tribuna : študentski časopis. 3.IV.1995, let. 45, št. 1, str. 28–29.

FEYDEAU, Georges. Damski krojač : komedija v treh dejanjih. [Jesenice: Gledališče Tone Čufar, 1998]. 69 f.

LECHOŃ, Jan. Izmučeni Mickiewicz. V: Turniej tłumaczy 98 : Jan Lechoń: Mickiewicz zmęczony. [Cieszyn]: Uniwersytet Śląski, 1998. Str. 40.

PAGEAUX, Daniel-Henri. Uvod v imagologijo. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Podoba tujega v slovenski književnosti : imagološko berilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2002. Str. 9–20.

CHEVREL, Yves. Literarne raziskave in Stoffgeschichte: komparativistični predlogi. V: SMOLEJ, Tone (ur.), AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tematologija : izbrana poglavja. Ljubljana: Študentska založba, 2007. Str. [15]-23. Knjižna zbirka Scripta.

FEYDEAU, Georges. Krojač za dame = (Tailleur pour dames) : komedija v treh dejanjih. Gabrovica pri Komnu: [samozal. S. Verč], 2009. 64 f.

ANTIČ, Igor (urednik, prevajalec). Znameniti govori. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 371 str., ilustr.

CHEVREL, Yves. Literarne raziskave in Stoffgeschichte: komparativistični predlogi. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Tematologija : izbrana poglavja. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Študentska založba, 2010. Str. [17]-28. Knjižna zbirka Scripta.

PAGEAUX, Daniel-Henri. Uvod v imagologijo. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Podoba tujega v slovenski književnosti : imagološko berilo. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. Str. 9–20.

SICRIS – Tone Smolej

COBISS – Tone Smolej